Våra tjänster

För att främja andelen återbruk till våra offentliga miljöer så har vi tagit fram några tjänster som underlättar och minskar det arbete du behöver göra i samband med återbruk. Tjänsterna är särskilt värdefulla för dig som beställare, arkitekt, inredare eller inköpare.

Vår ambition är att du skall kunna luta dig tillbaka och ägna dig åt det du är expert på och låta oss ta hand om rekonditioneringen. När du tagit beslutet om att återbruka och göra en insats för miljön, tar vi hand om hela processen tills de snygga och återbrukade möblerna åter står i dina lokaler.

Just nu erbjuder vi följande tjänster.

 • Utbildning
  Behöver du lära dig mer om möbler, miljö och hur du säkerställer återbruk i framtiden? Vill du bli en bättre upphandlare av inredning? Vi erbjuder endagskurser som gör dig tryggare i kontakten med säljare och leverantörer.

 • Inventering och rådgivning
  Ta hjälp av vår expertis för att inventera dina befintliga möbler. Slutprodukten är en lista där du får dina möbler klassade efter hur bra de är att återbruka ur både ekonomisk och miljömässig aspekt. Insatsen sparar din tid, arkitektens tid och säkerställer ett bättre slutresultat.

 • Transporter
  Om du vill så upphandlar och sköter vi alla transporter till och från dina lokaler. Det sparar din tid och vi tar ansvar för att möblerna kommer fram hela, vid rätt tidpunkt och till rätt plats.

 • Lagerplats
  Om ni gör ett större omtag i era lokaler i samband med att era möbler skall rekonditioneras, kan vi lagra möblerna åt er. Under tiden ni bygger om så rekonditionerar vi era möbler och lagrar dem sedan tills era lokaler är klara för inflyttning.