Företag

Allt fler företag ansluter sig till att nå globala miljömål men många gånger är det svårt att veta hur det rent konkret ska gå till att uppnå dem. Ett sätt är att få bättre koll på möbler som redan finns istället för att köpa nytt. Genom att digitalisera och synliggöra möbler på ett enkelt sätt kan de användas flera gånger om och ingå i ett cirkulärt möbelflöde. Effekterna blir ett minskat utsläpp av koldioxid eftersom möbelindustrin inte behöver bryta ny råvara i en nyproduktion.

Stol Wien – huller om buller

Befintliga möbler är råvara till något nytt.

Och kan passa in i nya rum.

Vem som helst kan inventera med Sajklas app

Finns det möbler som blivit över i förråd och källarutrymmen? Alla som kan hantera en mobiltelefon och en tumstock kan börja inventera och synliggöra möblerna. Alla anställda kan sen enkelt se och göra en intresseanmälan på möbler innan de beställer nytt. Sajklas app är enkel och säkerställer att inventeringen sker på samma sätt oberoende av vem som än inventerar, i vilken verksamhet eller enhet det sker. De inventerade möblerna landar direkt i ett molnbaserat möbelbibliotek. Med ett enkelt knapptryck blir möbler som inte är i bruk och bokningsbara för alla anställda. Läs mer om hur en inventering går till.

Återbruksprojekt i en större flytt

Möjligheterna att återbruka möbler ökar väsentligt om de redan från start finns inventerade. Näste steg är att sortera upp bland möjligheterna genom att klassificera dem. Då vet ni tidigt vilka möbler som bör användas i befintligt skick och vilka som går att rekonditionera till nya möbler.

När projektledare och inredningsarkitekt börjar sitt jobb kan de se verksamhetens sorterade möbler digitalt redan från start. I plattformen samlas allt underlag som behövs vid en rekonditionering, så ni kan kravställa ett kvalitativt återbruk och räkna på en uppskattad miljöbesparing. När ett inköp ska göras kan förfrågningsunderlaget göras tillgängligt för alla de leverantörer du vill ta in ett pris från. För att få så bra kvalité på återbruket, och så jämn prisbild, som möjligt är det viktigt att all information finns om möblerna, och att krav för ett kvalitativ återbruk tydligt specas för leverantören.

Sluta sen inte ha kontroll. Behåll möbler i plattformen även efter flytten. Lägg in de nyinköpta möblerna, dess garantitider och avskrivningar. Nästa gång det är dags att förändra har ni koll redan från början. Läs mer om hur en kvalitativ rekond fungerar.

Illustration av cirkulär ekonomi

Miljöeffekter

Att gå över till ett cirkulärt möbelflöde minskar utsläppen av koldioxid och bidrar till att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål. När möbler synliggörs skapas ett utbud som snabbt leder till en efterfrågan. Det sparas många nyinköp redan i den interna handeln där möbler bara byter plats och går från lager till användning. Möbler som ersätter ett nyköp och rekonditioneras halverar utsläppet av CO₂ mot nyproducerat. Läs mer om miljövinster vid återbruk.

Vill du veta mer? Boka en demo

Boka ett digitalt möte så berättar vi mer om hur plattformen fungerar.

Boka demo