Klassificering och rekommendationer

Beställ klassificering och få en bedömning på hur lämpliga era möbler är att rekonditionera. Resultatet sorterar ut vilka möbler som gör återbruk säkert & lönsamt. Till klassificeringen följer rekommendationer, förslag på nya material och tips på vad du kan göra med möblerna.

Det sparar mycket tid och pengar att tidigt i ett återbruksprojekt sortera bland inventerade möblerna för att ta reda på vilka möbler som är värda att satsa på. En klassificering hjälper dig att se vilka möbler som bör behållas i befintligt skick och vilka som kan omgestaltas till nya möbler. Med tjänsten kan du även kontrollera att nya möbler är återbrukbara genom att redan innan köpet inventera & klassificera de tänkta modellerna

Klassificeringen innehåller rekommendationer om vad som går att göra med möbeln, vilka nya material du kan välja, vilka krav du kan ställa vid en upphandling och den beräknade CO₂-besparingen

Klassificering

En klassificering utgår från den information som är inhämtad vid inventering och är synlig i möbelbiblioteket. Bedömningen görs utifrån återbrukbarhet, vilket betyder om produkten går att ta isär och om dess delar kan rekonditioneras. Bedömningen görs utifrån:

  • A – Hela möbeln är lätt att demontera och lämplig för rekonditionering.
  • B – Möbeln är delvis svår att demontera. Delar av produkten inte lämplig för rekonditionering
  • C – Möbeln går inte att demontera. Använd i befintligt skick.

A & B - råvara till nya möbler

Möbler som blivit klassificerade med A och B kan ses som råvara till nya möbler. Nu kan en inredningsarkitekt eller annan ansvarig för inredningsprojektet välja tyger och färger på möblerna. Materialet är säkrat på ett sätt som spar många riskabla och osäkra moment inför en rekonditionering.

Här har vi sparat din tid och säkrat upp att det material du vill återbruka går att återbruka och hur det kan genomföras i nästa fas.

Rekommendationer

En rekommendation beskriver vilka valmöjligheter som finns för en möbel. Om de olika delarna på möbeln till exempel går att lacka om, om dess metall och trädelar går att montera isär och så vidare. Rekommendationen innehåller även olika förklaringar på eventuell risker med olika material och råd och tips på vad som kan förväntas vid en omklädsel, som att sitsen är enkel att demontera och klä om men att dess stoppning kan behöva bytas.

Beställ klassificering & rekommendationer

För att beställa klassificering behöver du ha inventerat möblerna digitalt med vår plattform. Du gör beställningen genom att maila id:n för de möbler som du vill veta mer om.

Vi tar ut en startavgift för varje påbörjat uppdrag. I kostnaden ingår klassificering av produkter upp till 1000 kr, därefter betalar du per unik möbeltyp. Kostnaden per unik möbeltyp betyder att du enbart betalar en summa oavsett antalet möbler av samma modell. Exempelvis: 30 st lika stolar kostar 200 kr. Det är alltid proffessionella hantverkare som gör klassificeringen och lämnar rekommendationerna.

Startkostnad:

1-5 möbeltyper
1000 kr

Därefter per unik möbeltyp:
Stol/bord 200 kr
Fåtölj 300 kr
Soffa 400 kr

Alla priser är exklusive moms.

Kontakta oss