Sajkla säkrar ramavtal med Sveriges kommuner, regioner och myndigheter.

Sajkla tilldelas ramavtal till Sveriges alla kommuner & regioner inom både plattform och rekond

sajkla-adda-2.jpg

Under hösten 2021 gick Adda inköpscentral (fd SKL kommentus) ut med en historisk upphandling där Sveriges 1190 upphandlande myndigheter kan avropa återbruk av möbler med tillhörande tjänster. Syftet med upphandlingen är att skapa förutsättningar att införa cirkulära möbelflöden och på så vis minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.

Levererar både it-plattform och rekonditionering i nya avtalet

Upphandlingen innehåller olika delområden där Sajkla är tilldelad i flera. Delområde D IT-plattform med och delområde B1 och B2 – Möbelrenovering & -tapetsering.

Följande anbudsområden upphandlas i ramavtalet Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster hos Adda.

 • Anbudsområde A – Försäljning/uthyrning samt närliggande tjänster
  Omfattar återbrukade möbler, avyttring av möbler samt tjänster inom inventering, klassificering av möbler med åtgärdsförslag samt värdering
 • Anbudsområde B1Möbelrenovering
  Omfattar trä- och snickeriarbeten, lackering och möbeltapetsering, möjlighet till utbyte av bordsskivor, reservdelar.
 • Anbudsområde B2Möbeltapetsering.
  Omfattar endast möbeltapetsering.
 • Anbudsområde C – Projektledning och inredningstjänster
  Omfattar externt stöd för återbruksprojekts alla delar
 • Anbudsområde DIT-plattform för cirkulär möbelhantering
  Omfattar molnbaserad plattform med stöd för inventariehantering och delning av möbler samt stöd vid införande av cirkulär möbelhantering

✅ = Sajkla är leverantör inom området

Vi är oerhört stolta över att tilldelats flera delområden. Plattformen synliggör sortimentet åt beställaren och skapar bra förfrågningsunderlag till leverantören vilket gör återbruket möjligt. Att vi även kan genomföra den fysiska rekonden på produkterna tillsammans med vårt professionella leverantörsnätverk gör oss till en trovärdig IT-leverantör. Vi vet hur återbruksprojekt går till i verkligheten och kan därför digitalisera flödena.

Särskild fördelningsnyckel upp till 200 möbler

Avtalet innehåller en särskild fördelningsnyckel inom delområde B Möbelrenovering vilket gör det smidigt och enkelt att i mindre omfattning köpa varor och beställa renoveringar. Är din förfrågan på rekond under 200 möbler så kan du vända dig direkt till oss och behöver inte göra en förnyad konkurrensutsättning.

I upphandlingen beskriver Adda behovet

Det finns en stark trend för återbruk inom möbler och inköpscentralen har en förhoppning att det kommer ske en viss volymförflyttning från att köpa nyproducerade möbler till att köpa återbrukade möbler och tjänster. Av dessa anledningar uppskattar Inköpscentralen därför volymen till 70 000 000 SEK/år. Ramavtalet gäller under fyra år, fram till april 2026 och upphandlande myndighet så som regioner, kommuner och deras bolag är avropsberättigade.

Varför ställer Sverige om till cirkulär möbelhantering?

Kontorsmöbelproduktionen i Sverige bidrar årligen till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter. När det gäller offentliga möbler så gör vi oss sällan av med dem för att de är slitna och trasiga, eftersom våra möbler är gjorda för ett långt och kvalitativt liv. Istället slängs många av dem i förtid när verksamheter flyttar, behov ändras eller man helt enkelt tröttnar på stilen.

Kraven på att nå klimatmål ökar hos kommunerna

I Västra Götalandsregionen har 49 kommunerna antagit kommunernas klimatlöften. Mål 10. Vi använder cirkulära möbler, innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler. Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt och att det ska finnas ett strukturerat arbetssätt, exempelvis med en webb-sida och resurser avsatta för att ta hand om möbler i flödet.

Hos våra första kommunkunder har vi sett stora besparingar redan första året.

Det handlar inte bara om att nå miljömål. Att digitalt se och välja bland möbler inom organisationen skapar också en helt ny möjlighet till ekonomisk besparing. Hos våra första kommunkunder har vi sett stora besparingar redan första året, upp till 30 % av den årliga möbelbudget bara genom att synliggöra möbler som är eller kommer bli över. Nu vågar förmodligen fler hoppa på den cirkulära möbelhanteringen när avtal finns och referenserna visar på så positiva resultat. Läs mer om Ekonomisk besparing med Sajklas plattform

Har varit med sedan 2018 i offentliga upphandlingar

Redan 2018 upphandlades Sajklas av Göteborgs stad inom rekond. Sedan dess har fokus hos Sajkla varit att digitalisera i värdekedjan i det cirkulära möbelflödet för att ett storskaligt återbruk ska uppstå. Nu finns grundfunktionerna i plattform och tilldelningen av Addas ramavtal gör att Sveriges upphandlande myndigheter lättare kan komma igång med omställningen. Flera kommuner i Sverige har redan upptäckt Sajkla och direktupphandlat plattformen. Läs mer på sajkla.se/nyheter

Läs mer hos Adda

Adda har detaljerade guider som beskriver hur du kan gå tillväga med ditt avrop, med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Läs mer om respektive delområde:

All information om ramavtalet finns samlat i ett avtalskort. Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

 • Avtalskort

Se filmen om ramavtalet

 
 

 
Sajklas VD Jenny Ekman tar en selfie med en sverigekarta

Kom igång snabbt

Boka ett möte online så berättar vi hur en effektiv uppstart kan se ut för just er verksamhet. Vi hjälper alla upphandlande myndigheter från norr till söder i hela Sverige

Publicerat: