Ekonomisk besparing med Sajklas plattform

coins-30-procent-NEWS-1.png

Att digitalt se och välja bland möbler inom organisationen skapar en helt ny möjlighet till ekonomisk besparing. Våra beräkningar visar att en organisation kan spara upp till 30 % av sin årliga möbelbudget bara genom att synliggöra möbler som är eller kommer bli över.

3 steg där plattformen hjälper till:

  1. Inventera och synliggör möbler i organisationen
  2. Använd först befintliga istället för inköp av begagnade och nya möbler.
  3. Rekonditionera möbler istället för att köpa nya. Sparar dessutom lokalytor och arbetstid.

Ekonomisk beräkning från en av Sajklas kommunkunder

Hösten 2020 skrev en av våra första kommunkunder avtal med Sajkla och började i november inventera möbler som blivit över och inte används. I mars 2021 hade kommunen dokumenterat ca 800 inventerade möbler som inte var i bruk. De bokningsbara möblerna synliggjordes internt på intranätet för alla anställda i kommunen och började sedan bokas och gå åter i bruk. Vi har undersökt den ekonomiska effekten av de här tre första månaderna. I undersökningen har vi använt oss av det verkliga utfallet för perioden mars-maj som har redovisats i kommunens Möbelbibliotek. De allra flesta möbler byter bara plats och kommer i bruk utan någon annan åtgärd på möbeln. Några möbler har genomgått en rekonditionering först sedan gått ut i användning. Läs rapporten:

Besparingen ökar med tiden

Efter 9 månader, fram till december 2021, gjordes en ny beräkning. Då hade sammanlagt 250 möbler cirkulerat i kommunen sedan starten 2020. Hjo kommun berättar att de sparat cirka 3000 kr per cirkulerad möbel vilket ger ett sammanlagt värde på 750 000 kr. Med en årlig möbelbudget på ca 2,2 miljoner innebär det att de sparat cirka 30% av sin budget sedan de anslöt sig till Sajklas plattform. Beräkningar visar att besparingen växer med tiden - ju fler möbler som synliggörs, ju fler kommer åter i bruk.

I filmen berättar Hjo kommun att de efter att ha synliggjort möbler på intranätet och utvärderat efter 9 månader har sparat 3000 kr per cirkulerad möbel. Då hade 90% cirkulerat i befintligt skick och 10% genomgått rekond.

Att inventera och synliggöra vårt möbellager på kommunens intranät, och återbruka istället för att köpa nytt, innebär förstås en stora besparing, både för ekonomin och miljön.

Varför köpa in begagnade möbler när “hela källaren” redan är full av begagnade möbler?

Idag tecknar många kommuner och (andra regionala, statliga och offentliga verksamheter) ramavtal för att köpa in begagnade möbler. I avtalet ingår även avyttring, alltså att den upphandlade leverantören ska kunna erbjuda att hämta möbler som blivit över. En kommun skänker, säljer eller på annat vis gör sig av med sina begagnade möbler till leverantören. I ett nästa steg köper samma kommun tillbaka möblerna som begagnade. Det lönar sig såklart inte i längden att köpa sin egen möbel om och om igen.

Börja Sajkla istället!

Om kommuner istället använder Sajklas plattform och först och främst får syn på sina egna möbler i god tid så finns en stor besparing att göra. Alla anställda kan synligöra möbler som kommer bli över, se bokningsbara möbler och boka. Ett orderflöde håller ordning på alla beställnignar så att en möbelansvarig kan få överblick och administrera kommunens möbelinnehav. Stor som liten. Efter att en kommun skapat sig kontroll och dokumentart sitt möbelinnehav går det mycket enklare att upphandla och använda alla cirkulära tjänster som marknaden erbjuder kopplat till möbler, som renovering & rekonditionering.

Sluta släng. Börja Sajkla!

Publicerat: