Tibro kommun valde att återbruka skolans möbler

Frågorna var inledningsvis många, varför ska vi välja nytt när vi har möbler att återbruka? Vad är egentligen fördelarna och hur går vi tillväga? Under renoveringen av Fågelvikskolan valde kommunen att rekonditionera stora volymer möbler i olika material som tidigare använts i verksamheten.

IMG_9242

Stora volymer möbler

Inför renoveringen av Fågelvikskolan tog Tibro kommun med sig erfarenheter från byggnationen av Baggeboskolan. Där kom återbruk in ganska sent i processen. Nu har de haft andra möjligheter till planering och ville undersöka om de kunde ta vara på en större volym möbler. Samuel Willner är miljöstrateg och projektledare för renoveringen av Fågelvikskolan.

– Det var vår utgångspunkt att titta på de större volymerna. Vi hade 420 elevbord och ville undersöka om de gick att rekonda. Dessa har vi kunnat ta tillvara underredet på och lacka om, bordsskivan blev nytillverkad. Tack vare möjligheten att rekonditionera har vi kunnat återbruka våra bord till 90%. Sedan har det blivit lite extra grejer som konferensbord men även 17 moduler med elevskåp har lackats om med bra resultat. Elevborden kommer placeras i alla bas-klassrum, NO-salar och hemkunskapssalarna. Vi har även 160 matsalsstolar som genomgått rekonditionering, berättar Samuel.

Antal rekonditionerade möbler

  • 420 elevbord.
  • 160 matsalsstolar.
  • 17 moduler med elevskåp.

Tibro kommun använde Addas avtal specifikt för återbruk av möbler.
Läs om att avropa rekond via Adda

 

Alternativ till återbruk?

Varför ska man välja återbruk? Vad finns för fördelar och vad ska man tänka på som kommun? Samuel förklarar att det ligger mycket av både den miljömässiga och ekonomiska aspekten i återbruksfrågan. Och att funktion går före pris.

– Vi började med att ställa oss frågan varför vi ska köpa nytt när vi redan har så mycket möbler och inventarier? Sedan får man fundera på vad det finns för alternativ. Vad vi ska göra med möblerna annars, och vad det kostar att bara ha dem stående någonstans?

IMG_0766

Matsalsstolarna är rekonditionerade och har fått ett helt nytt utseende.

IMG_0891

Stolarna står tillsammans med nyttillverkade matsalsbord.

IMG_0907

Underredet på 420 elevbord har tagits tillvara och omlackerats.

IMG_0901

Elevskåpen är omlackerade och behåller ursprunglig träskiva i dörren.

Vi började med att ställa oss frågan varför vi ska köpa nytt när vi redan har så mycket möbler och inventarier? Sedan får man fundera på vad det finns för alternativ. Vad vi ska göra med det annars, och vad det kostar att bara ha det stående någonstans?

Samuel Willner, projektledare och miljöstrateg, Tibro kommun.

Funktion går före pris

– Vi börjar även komma förbi den aspekten att vi alltid sparar pengar på återbruk, fortsätter Samuel. Kostar det lika mycket, eller kanske till och med lite mer än att köpa nytt, är det ändå ett bättre alternativ för miljön. Skulle det kosta dubbelt så mycket eller om vi inte får rätt funktion för verksamheten, då väljer vi bort det alternativet. Det viktiga är att få en bra funktion. Hade vi inte valt återbruk i det här fallet hade vi försökt sälja möblerna eller skänka dem.

Sätter plan för att jobba långsiktigt med återbruk

Många gånger kan återbruk och arbetet runt det kännas komplicerat och stort. Samuel sitter på två roller, han är både projektledare och miljöstrateg. Det gör att han kan driva frågan om återbruk på ett strategiskt sätt och hitta en struktur som håller över tid.

– Det ger mig möjlighet att jobba med återbruk inom ramen för kommunens projekt. Vi gör det vi kan och i mina roller kan jag själv ställa krav på återbruk i de projekt vi driver och påverka våra möbelinköp. Nu ska vi hitta en bra struktur för att jobba mer långsiktigt med återbruk inom kommunen som helhet.

IMG_9240

Sajkla projektleder rekonditioneringen på Fågelvikskolan. På bilden är det, från vänster, Samuel Willner, miljöstrateg och projektledare Tibro kommun, Fredrik Zäreklint, handläggare på på AME med ansvar för kommunens möbellager och Peter Eriksson, projektledare rekond. på Sajkla.

Sajkla projektleder rekonditioneringen

Att ha två roller tar också mycket tid. Att dessutom leda ett rekondprojekt utöver själva renoveringen av Fågelvikskolan hade inneburit mycket kontakt med möbeltillverkare och att hantera frågor runt rekonditioneringen.

– Vi har valt att ta in Sajkla som håller i rekonditioneringen vilket sparar mycket tid för mig. Det nätverk som finns runt Sajkla sitter på enormt mycket kompetens runt återbruk. Allt från vad som går att rekonditionera till om det är värt det rent kostnadsmässigt. Att Sajkla dessutom har både plattform för cirkulär möbelhantering och rekonditionering under samma paraply tycker jag underlättar det totala återbruksarbetet.

IMG_0702

Arbetsmarknadsenheten hjälper till med logistiken.

IMG_9258

Borden förvarades på lagret innan rekonditionering.

Att Sajkla dessutom har både plattform för cirkulär möbelhantering och rekonditionering under samma paraply tycker jag underlättar det totala återbruksarbetet.

Samuel Willner, projektledare och miljöstrateg, Tibro kommun.

Ökat samarbete leder till ökat återbruk

Tibro är en kommun som har en lång historia med möbeltillverkning och i takt med att samhället ställer om, ställer även tillverkningen om. Här byggs kunskap för att ta hand om och rekonditionera redan befintliga möbler. Det är en styrka för Skaraborg att kompetensen finns på nära håll menar Samuel.

– Att det finns kunskap kring återbruk och rekonditionering så nära är bra ur flera aspekter. Dels minskar ju långväga transporter. Ett ökat samarbete mellan kommuner kan också leda till en ökad volym av återbruk, vilket på sikt förhoppningsvis gynnar den cirkulära omställningen över lag. Vi kan inte göra allt, men gör vi lite var och en kommer vi mycket längre.

Samuels tips till dig som vill jobba med återbruk

  1. Ta med återbruksfrågan tidigt i projektet och starta tidigt med att inventera er möbler. Då får du koll på vad du har och kan göra upp en plan.
  2. Gör en projektinventering i Sajklas plattform genom att t ex döpa lagerplatsen vid inventeringen efter projektet.
  3. Håll ihop volymer av möbler, då får man ut mer av det. Är det första gången man provar återbruk kan det däremot vara bra att testa i liten skala. Men annars får man ut mer av att våga satsa lite större.
 

Nya Fågelvikskolan

IMG_0881
IMG_0858
IMG_0759
IMG_0898
IMG_0901
IMG_0894
IMG_0911
IMG_0406
IMG_0903
Inspireras av före- & efterbilder
 

Rekondprojekt - tänk på det här

Anslutna till Sajkla finns ett kunnigt produktionsnätverk från möbelindustrin som hjälper till med en helhetslösning från inventering till rekond. Här genomförs högkvalitativ rekond av möbler för offentlig miljö, med alla de krav som ställs, och med alla typer av material.

Inför ett återbruksprojekt kan många frågor dyka upp längs vägen. Peter Eriksson är projektledare för rekond på Sajkla och berättar mer om vad man kan tänka på innan man drar igång.

– En noggrann inventering och planering är viktigt. Framför allt om det gäller en skola där projektet planeras vara klart till höstens skolstart. Då är planeringen kring logistik extra viktig så möbler kan gå till industrin för renovering direkt efter skolavslutning. Planera även in vem som kan hantera möblerna på skolan. Om det kan ske demontering och montering direkt på plats. Elevbord är rätt så skrymmande att frakta så går det att demontera innan är det bra.

– Gäller rekonden annan verksamhet är det bra att tänka på om några möbler ska användas under tiden, fortsätter Peter. Kanske behöver man låna möbler under tiden, eller så delar man upp rekonden i etapper.

Ekonomisk och miljömässig vinst

Både miljömässiga och ekonomiska argument brukar läggas fram inför ett återbruksprojekt. Peter berättar att det kan se lite olika ut beroende på i vilken verksamhet det gäller.

– Att genomföra ett återbruksprojekt där möbler även ska rekonditioneras innebär oftast både en miljömässig och ekonomisk besparing. Om projektet gäller en skola är det bra att känna till att den miljömässiga vinsten ofta blir större än den ekonomiska. Priserna är ofta mer pressade vid nyköp av skolmöbler. Den miljömässiga vinsten blir däremot större eftersom möblerna ofta har mycket inslag av metall. Så det är lite som Samuel Willner berättar i reportaget ovan att "kostar det lika mycket, eller kanske till och med lite mer än att köpa nytt, är det ändå ett bättre alternativ för miljön".

Läs mer om rekonditionering

Vill du veta mer?

Hör av dig till Peter om du vill veta mer om rekonditionering av möbler.
peter.eriksson@sajkla.se
0708-43 64 23

peter-eriksson-600x400-bw