8000 cirkulerade möbler på ett år

I Sajklas plattform synliggör stora organisationer möbler som blivit över och låter anställda se och boka innan de köper nytt. För ett år sedan lanserade Sajkla bokningsfunktionen och sedan dess har 8000 möbler cirkulerat. Något som ger stora besparingar för både miljö och ekonomi.

Kärnan i plattformen är möbelbiblioteket där egna inventerade möbler lever och kan spåras över tid. Härifrån kan möbler bokas och återanvändas inom organisationen i befintligt skick. Informationen om de inventerade möblerna används också vid förfrågningar och prisinhämtning på rekond. Rekond är en tjänst där möbelindustrin uppdaterar befintliga möbler så att de blir som nya. Med Sajklas plattform och tjänster för rekond möjliggörs ett effektivt återbruk för över 68 000 användare.

Uppskattade besparingar genom cirkulära flöden

Att cirkulera möbler ökar nyttjandegraden genom att många dyra nyinköp skjuts upp. Möbelbiblioteket synliggör möbler som finns över och kan användas. Hur stora blir då besparingarna genom att cirkulera möbler? Nedan har vi gjort några generella uppskattningar. Sedan tidigare beräkningar har vi sett att en kommun kan spara upp till 30% av möbelbudgeten genom att synliggöra möbler som blivit över istället för att köpa nytt. Den miljömässiga besparingen görs främst genom ett ökat nyttjande av de redan inköpta kvalitetsmöblerna.

Ekonomisk & miljömässig besparing

Om vi räknar med att en ny möbel i snitt kostar 3000 kr/st exklusive moms, ger det en summa på 24 miljoner kronor för de 8000 möblerna. Snittpriset på en begagnad möbel uppskattas vara 1000 kr/st exklusive moms och hade gett en summa på 8 miljoner kronor. Genom att cirkulera möbler används de längre vilket ger en lägre belastning av CO₂ per år, uppskattningsvis ca 30 % lägre. Om de 8000 möblerna skulle köpts in nya hade de haft en ungefärlig belastning på 96 000 kg CO₂. Men, den stora miljömässiga besparingen görs när kvalitetsmöbler rekonditioneras och ersätter nyproduktion. När möbler får nytt liv behöver ingen jungfrulig råvara brytas och förädlas vilket är den största vinsten med återbruket.

Uppskattad besparing av 8 000 cirkulerade möbler

  • Ekonomisk besparing mot att köpa nytt: Cirka 24 miljoner kronor.
  • Ekonomisk besparing mot att köpa begagnat: Cirka 8 miljoner kronor.
  • Uppskattad miljömässig belastning vid nyköp: Cirka 96 000 kg CO₂
 
coins-30-procent-transp.png
globe-save-environment-NEWS-1.png

Enkelt att synliggöra befintliga möbler

Att inventera och synliggöra möbler med Sajklas app görs enkelt med hjälp av en mobiltelefonen. All information laddas automatisk upp i möbelbiblioteket. Att synliggöra befintliga möbler digitalt gör att det går att kommunicera kring dem på ett enkelt sätt. Med bara ett knapptryck blir överblivna möbler bokningsbara och andra i din organisation kan se och boka. Läs mer om inventering av möbler här.

Så fungerar det att boka möbler

Vår filosofi är att alla möbler som inte används ska gå att boka. Många möbler kasseras just därför att man tror att ingen behöver dem. Vid inventeringen fyller du i om möbeln är i bruk eller inte, det gör det sedan lätt att filtrera fram de möbler som är bokningsbara. Alla medlemmar kan boka möbler vilket görs i fyra steg; reservation, intresseanmälan, order och leverans.

  1. Reservera - Leta upp bokningsbara möbler i biblioteket och reservera dem. Du kan reservera flera möbler i samma bokning.
  2. Intresseanmälan - Fyll i information om beställning och leverans. Skicka därefter in intresseanmälan, som hanteras av möbelansvarig i er organisation.
  3. Order - När intresseanmälan är verifierad av möbelansvarig, gör denne om den till en order. En orderbekräftelse kommer med e-post till dig som beställer.
  4. Leverans - Vid levererans flyttas automatiskt alla möbler till de nya platserna, och de går inte längre att boka av andra i din organisation.

Läs mer om bokning av möbler här.

Här finns all information för rekond

Plattformen hjälper dig hålla ihop volymer av samma modell genom att märka upp antal och plats, något som ökar förutsättningarna för att spara pengar vid en rekonditionering. Nyckeln till industriell rekond är att hålla ihop volymer av samma modell. Med en hög volym där minimiantalet är ca 25 produkter blir ofta priset på rekond 30-50 % lägre mot nyköp av liknande kvalité. Idag används informationen om möblerna i möbelbiblioteket som underlag vid rekondprojekt. Här finns all information som krävs för att beställa rekond och spar mycket tid och pengar genom hela värdekedjan.

Vill du också vara med och bidra till en omställning som sparar både ekonomi och miljö? Hör av dig oss så berättar vi mer.

Kontakta oss Läs mer om miljövinster här
 

Nytt verktyg för detaljerad klimatdata vid rekond.

Sajkla har under hösten 2023 tagit fram ett verktyg för detaljerad klimatdata över rekondprocessen. Verktyget är framtaget tillsammans med Miljögiraff och bygger på insamlad data från Sajklas specifika leverantörer och deras processer. Dessa processer har sedan med hjälp av LCA verktyget SimaPro kopplats ihop med dataset från databasen EcoInvent. Verktyget ger en indikation på klimatpåverkan för rekondering av möbler och används i återbruksprojekt.

Publicerat: