Kommuner

Det ska vara enkelt att se kommunens möbler på ett överskådligt sätt i en gemensam vy. Att som anställd ha möjlighet att se vilka möbler som är bokningsbara innan ett nyköp blir aktuellt. När möbler cirkulerar minskas klimatpåverkan och en hel del pengar går att spara. Nu kan stora organisationer få koll på hela sitt möbelinnehav och börja synliggöra möbler som är över för alla anställda.

Ni styr själva

Med Sajklas plattform kan en kommun själv styra över vem som inventerar, vem som inreder och vilka specifika leverantörer som ska upphandlas vid rekonditionering av möbler. Här finns allt underlag som behövs för att processen ska bli mer effektiv och mer transparent i kommunens återbruksarbete. Det ger er en frihet att upphandla leverantörer som kan komplettera de resurser som redan finns internt i en kommun.

Sajkla ingår i Addas ramavtal

Nu ingår Sajkla i Addas ramavtal för delområde D & B, vilket innebär att vi levererar både IT-plattform och möbelrenovering & tapetsering. Avtalet innehåller en särskild fördelningsnyckel inom delområde B Möbelrenovering vilket gör det smidigt och enkelt att i mindre omfattning köpa varor och beställa renoveringar. Är din förfrågan på rekond under 200 möbler så kan du vända dig direkt till oss och behöver inte göra en förnyad konkurrensutsättning.
Läs mer: Sajkla säkrar ramavtal med Sveriges kommuner, regioner och myndigheter

Se filmen om Addas ramavtal Möbler återbruk

Börja med att inventera möbellagren

Det blir ofta möbler över som hamnar i förråd och källarutrymmen. Börja med att inventera dom. Processen är enkel och kan genomföras av vem som helst med en mobiltelefon och tumstock. Oavsett vem som inventerar, i vilken del av kommunen eller enhet det sker, så görs det på samma sätt. Resultatet, det vill säga hur möblerna redovisas och presenteras är sedan det samma mellan förvaltningar och olika enheter.

Vem som helst kan inventera utan förkunskaper om möbler

Resultatet landar i ett molnbaserat möbelbibliotek och presenteras på samma sätt oavsett vem som gjort jobbet. Alla som inventerar får tillfälle att lära sig ett digitalt verktyg och samtidigt bidra till en bättre framtid.

Bibliotek framifrån

Alla inventerade möbler hamnar i ditt möbelbiblioteket

Förvalta möbler över tid, cirkulera internt, rekonditionera upp eller sälja vidare? Från möbelbiblioteket går det att söka bland era inventerade möbler med hjälp av olika filter.

Läs rapporten om Hjo kommunOrganisationsmodell (2)

Så bygger du en organisation för cirkulär möbelhantering i din kommun

Här ger vi tips kring en organisationsmodell med nyckelroller som behövs för att komma igång i en kommun.

Ekonomisk besparing med Sajklas plattform

Ekonomisk besparing med Sajklas plattform

Våra beräkningar visar att en organisation kan spara upp till 30 % av sin årliga möbelbudget bara genom att synliggöra möbler som är eller kommer bli över.

Illustration av en stol som återbrukas eller rekonditioneras

Vad går det göra med befintliga möbler?

Det finns olika valmöjligheter att göra på befintliga möbler. Alla inventerade möbler landar i kommunens möbelbibliotek, varifrån möblerna sedan kan ta olika vägar. Alla anställda kan enkelt hitta och boka möbler som inte är i bruk. Om något ska göras om kan informationen som finns om möblerna användas som offertunderlag vid en rekond.

Möbler bra för återbruk

En klassificering hjälper dig att se vilka möbler som bör behållas i befintligt skick och vilka som kan omgestaltas till nya. Du kan även kontrollera om nya möbler är återbrukbara redan innan inköp. När nya rum ska inredas kan ni börja med de möbler ni redan har och sedan fylla på med det som saknas. Läs mer om klassificering & rekommendationer.

Rekonditionera möbler så de upplevs nya

All information i ditt möbelbibliotek är bra underlag när något ska göras om. Den dagen då det blir aktuellt med exempelvis ny färg och nytt tyg finns allt underlag en leverantör behöver för att svara på din offertförfrågan. Vid omgestaltning av möbler rekommenderar vi er att ta hjälp av en inredningsarkitekt så återbruket passar ihop med det nya. Alla möbler som är klassificerade blir ett bra underlag för en arkitekt att direkt börja jobba med.

Läs mer om rekonditionering och se goda exempel på återbrukade möbler.

Möbler som inte är i bruk blir bokningsbara

Med ett enkelt knapptryck synliggörs möbler som inte är i bruk. Du välja om möbeln ska gå att boka av andra i din organisation direkt under inventeringen eller senare från möbelbiblioteket. Möblerna visas upp i en och samma vy och är sökbara i olika kategorier. Alla medlemmar i din organisation kan se och boka.

Läs mer om bokning.

Nå miljömål

Att gå över till ett cirkulärt möbelflöde minskar utsläppen av koldioxid och bidrar till att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål. När möbler synliggörs skapas ett utbud som snabbt leder till en efterfrågan. Det går att spara många nyinköp redan i den interna handeln där möbler bara byter plats och går från lager till användning. Möbler som ersätter ett nyköp och rekonditioneras halverar utsläppet av CO₂ jämfört med nyproducerat. Läs mer om miljövinster vid återbruk.

Ställ om hela verksamheten till ett cirkulärt möbelflöde på 3 år

Genom att snabbt digitalisera en kommuns återbruk skapas data och konkreta beslutsunderlag direkt från verkligheten. Den kunskapen kan sedan ligga till grund för hur en verksamhet bäst ska organisera sin hantering av möbler mer långsiktigt. Läs mer om exempel på återbruksflöden som kan hjälpa en kommun att ställa om över tid. Men, starta redan nu med att inventera befintliga möbellager och utbilda personal. Ju snabbare ni kommer igång med första fasen, desto enklare blir resten av resan.

Ungdomar sommarjobbar med Sajklas app

— Det finns inget att vänta på, möbler behöver dokumenteras för att få överblick och unga behöver sysselsättning, säger Ulrika Ljunggren som är verksamhetsledare på Arbetsmarknadsenheten i Falköping.

Läs artikeln om Falköping kommun

Vill du veta mer? Kontakta oss för en demo

Boka ett digitalt möte så berättar vi mer om hur plattformen fungerar.

Boka demo