Sluta släng. Börja sajkla.

Sajkla är ett företag som vill revolutionera marknaden för återbruk av möbler till offentliga miljöer. Vår vision är att det ska vara lika enkelt – eller enklare – att välja en snygg och återbrukad möbel som att köpa en ny. Det som driver oss är viljan att skapa ett mer hållbart samhälle och en bättre framtid. Vi gör det genom att erbjuda en mer cirkulär affärsmodell för dig som vill vara med och förändra synen på möblers livslängd. Sluta släng. Börja sajkla!

Historia – Sajkla bildades i februari 2019

Vi förstod redan 2017 att nyckeln till ett storskaligt återbruk för offentlig miljö är att synliggöra och digitalisera redan tillverkade möbler. Först då ökar kunskapen och möjligheten att återbruka och ställa om till ett cirkulärt möbelflöde. Vår lösning är en molnbaserad plattform skräddarsydd för möbler. Kunskapen och erfarenheten som styr utveckling av bolaget och plattformen är hämtade ur verkliga återbruksprojekt som vi genomfört tillsammans med offentliga slutkunder, inredningsarkitekter och tillverkande möbelindustri sedan 2016. Att återanvända material som metall och trä istället för att bryta ny råvara i nyproduktion minskar utsläpp av CO₂, bevarar vårt ekosystem och minskar vår konsumtion av ny råvara. Läs mer i artikeln "Därför startade vi Sajkla".

1,5-gradersmålet

Vår affärsidé hänger tätt samman med våra värderingar. Det som driver oss är att på ett konkret och storskaligt sätt bidra till de globala målen i Agenda 2030 och 1,5-gradersmålet i Parisavtalet genom att hjälpa våra kunder återbruka sina möbler.

En oberoende plattformsleverantör

Sajkla strävar efter att skapa frihet och flexibilitet för hela den återbruksmarknad som nu växer fram och vårt mål är att inte låsa ute några aktörer som vill bidra till en mer cirkulär ekonomi. Kunden styr själv över vem som inventerar, vem som inreder och vilka specifika leverantörer som upphandlas vid rekonditionering av möbler osv. Plattformen tillhandahåller underlag och processer som möjliggör ett effektivare och mer transparent återbruksarbete. Det skapar en frihet att upphandla leverantörer som kan komplettera de resurser som redan finns internt.

Sajkla är ett ekosystem av digitala funktioner som förenklar alla steg som behövs för att effektivt kunna återbruka möbler. En nödvändighet för att kunna göra återbruket skalbart och lägga grunden för en ny marknad.