Arkitekter

Med Sajklas plattform kan du minska fotavtrycken utan att göra avkall på gestaltningen. Ta reda på vilka möbler som kan användas som råvara till nya, och minska både utsläpp och kostnader i återbruksprojekt.

Varför återbruk?

Anledningen till återbruksprojekt handlar om att tillsammans hitta nya lösningar så att vi har en chans att klara klimatkrisen. Det kommer innebära att vi alla kommer få göra nya prioriteringar var vi lägger vårt fokus. Vi kommer inte ha har råd att lägga tid på fel sak, därför tycker vi det är viktigt att din tid går till just gestaltningen. Erbjud din kund en molnbaserad plattform för att själva genomföra inventeringen och klassificeringen av sina befintliga möbler för att tidigt sortera ut vilka möbler ni ska satsa på i nästa inredningsprojekt.

I den cirkulära omställningen kommer vi alla att få ändra våra arbetssätt

Eftersom utsläppen av koldioxid måste minska med snabb takt har vi inte råd att lägga tid på fel sak. Därför är det viktigt att du lägger din tid där du kan göra mest skillnad.

Skandiform.png

Vem som helst kan inventera med Sajklas app

Det behövs inga förkunskaper om möbler för att genomföra en inventering med hjälp av Sajklas plattform, informationen som hämtas in publiceras på ett likartat sätt oavsett vem som gjort jobbet. Både du och din slutkund ser resultatet i samma vy. Att tillsammans med din uppdragsgivare se möblerna gör det lättare att kommunicera kring projektet och de val och beslut som ska fattas. Läs mer om inventering.

Ta reda på vilka möbler som är bra att återbruka

En klassificering sorterar bland inventerade möbler så att du tidigt i processen vet vad som är lönsamt och möjligt att återbruka. Varje klassificerad produkt får en rekommendation. Exemplevis om metallen går att lacka, om bordsskivan går att slipa, om fåtöljen går att ta isär och klä om och så vidare.
Läs mer omklassificering.

Inredningsarkitektens spetskompetens är viktig

I omställningen till ett hållbart samhälle behövs någon som kan få nytt & gammalt att samsas i nya rum som håller både estetiskt och funktionsmässigt över lång tid.

Kinnarps.png

Förfrågningsunderlag vid rekonditionering

För att säkra upp så att leverantörer inte behöver ta höjd för osäkra detaljer i priset har vi säkrat upp ditt material ända från inventeringen. Efter inventering & klassificering, när ditt urval fått en ny gestaltning, kan du enkelt använda det samlade materialet som underlag vid rekonditionering. Ställ frågan till valfri leverantör eller köp kvalitativ rekonditionering direkt hos Sajkla.
Läs mer om rekonditionering.

Miljöeffekter vid återbruk

Att gå över till ett cirkulärt möbelflöde minskar utsläppen av koldioxid och bidrar till att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål. När möbler synliggörs skapas ett utbud som snabbt leder till en efterfrågan. Det sparas många nyinköp redan i den interna handeln där möbler bara byter plats och går från lager till användning. Möbler som rekonditioneras halverar utsläpp av koldioxid jämfört med att köpa nyproducerat. Läs mer om miljövinster vid återbruk.

Frågor & svar

Arkitektens arbetsprocess i det cirkulära möbelflödet är viktigt. Vår horisont är att det ska gå att effektivisera återbruket för att öka incitamentet för det. Det går att spara både pengar och miljö utan att ge avkall på upplevelsen.

Varför ska inte arkitekten inventera?

För att hitta ekonomi i återbruket tycker vi att någon med lägre timpeng än en inredningsarkitekt ska göra inventeringen. Det är bra att det finns arbetsuppgifter till många. Att inventera tycker vi verksamheten som äger möblerna ska göra.

Vad innebär det att klassificera möbler?

Ett klassificerat underlag hjälper till att sortera ut vilka möbler som går att återbruka innan du funderar på gestaltningen. På så sätt minimerar vi riskerna tidigt i återbruksprojekt.

Hur fungerar det att ta ut ett beställningsunderlag?

All information som en leverantör behöver veta om en möbel finns samlad på ett och samma ställe. Använd informationen i offerunderlaget och ställ frågan till valfri leverantör. Vi hjälper dig även med hur du kravställer kvalitativt återbruk.

Några knep för att sänka kostnaderna i återbruksprojekt

Håll ihop volymer av möbler i samma modell, klassificera dem så du vet vad som är bra att återbruka och beställ industriell rekonditionering. Det kan spara upp till halva priset mot en nyproducerad likvärdig produkt.

Vill du veta mer? Boka en demo

Kontakta oss för ett digitalt möte så berättar vi mer om hur plattformen fungerar.