3 arkitektkontor utvecklar exportfunktion för Revit tillsammans med Sajkla

Nu ska kopplingen mellan Revit och Sajkla utvecklas. Tre arkitektkontor går in i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att öka takten av digitalt funktioner inom återbruksprojekt.
sajkla-revit-brygga_webb.jpg

Digitala funktioner utvecklas för återbruk av möbler

Arkitektkontor går samman med Sajkla för att effektivisera hanteringen av inventerade möbler. Tillsammans ska de ta fram arbetssätt för kopplingen mellan Revit och Sajkla. Syftet är att driva på processen med återbruk i branschen för att nå våra gemensamma globala miljömål.

Det senaste året har flera olika arkitektkontor efterfrågat funktioner som förenklar återbruk. I en nära dialog med Cedervalls Arkitekter undersökte Sajklas utvecklare hur en koppling mot Revit kan fungera. Därefter kontaktades Krook & Tjäder och Rstudio for architecture för att höra om viljan till att delta i ett samarbetsprojekt.

–Vi vill självklart vara med i detta samarbete, säger Victor Johansson, Inredningsarkitekt och ansvarig inom inredning på Krook & Tjäder. På Krook & Tjäder har vi en tid arbetat med ett eget digitalt inventeringsverktyg RRR (Reuse Recycle Reclaim) men att nu tillsammans med branschkollegor och Sajkla samla kraft och på en bredare front agera känns helt rätt i tiden.

Arkitektkontoren medverkar i utvecklingsprocessen och ihop med utvecklare från Sajkla genomförs den import/exportfunktion som underlättar arkitektens projekteringsjobb vid större återbruksprojekt.

Vi vill kunna återbruka storskaligt för att verkligen göra skillnad för miljön, då får inte hanteringen av befintliga möbler vara ett hinder. Därför tog vi på Cedervall initiativet att förenkla processen runt återbruk tillsammans med Sajkla.

Många efterfrågar nya arbetssätt och verktyg för att nå globala miljömål och nu kan vi inte vänta längre på att andra ska komma med lösningarna. Genom att gå samman och finansiera funktioner som alla till sist kan använda visar på en stor vilja i att bidra till en mer hållbar syn på möbler där klimatet går först, kommenterar Jenny Ekman Vd på Sajkla.

— Återbruk av möbler kommer mer och mer som en självklar del i inredningsprojekt. Oftast är det mycket manuellt arbete att föra in produktinfo från inventering till projektering och littra i Revit. Det vill vi ändra på, säger Mathias Arnlinder arkitekt på Rstudio for architecture.

Samarbetet är ett sätt att visa på action, att vi inte väntar på att andra ska lösa problemen utan att vi agerar nu tillsammans. 

Revit loggor 3.jpg

Publicerat: