Utbildningar

Sajkla har olika utbildningspaket som passar både enskilda grupper och stora organisationer. Kraven på kunskap inom möbler och inredning ökar hela tiden. Nya frågor formas av vår nutid och framtid. Branschen behöver förstå vad som är en miljömässigt bra möbel gjord för cirkularitet från början. Hur material som metall och trä påverkar miljön över tid. Vilka befintliga möbler som är lämpliga för återbruk och hur de kan omgestaltas och dessutom följa Möbelfaktakraven.

Teamet bakom Sajkla har massor av samlad kunskap som gör många av hindren lägre för att komma igång i en cirkulär riktning. Målet med föreläsningarna är att ni ska känna er stärkta i dialoger och genomförande när det handlar om återbruk och få en utökad verktygslåda med fakta och inspirerande exempel. Lär dig mer genom våra fyra olika utbildningar.


Möbler i cirkulär omställning

En utbildning med fokus på kunskap och nätverk, att förändra tillsammans. Du och dina kollegor får både senaste fakta och konkreta exempel på hur branschen driver cirkulära interiörer framåt och vilka miljömässiga och ekonomiska besparingar vi kan göra. Digitala träffar, i Zoom, ger en helhet och bredd och svarar på de flesta frågor om var återbruk står idag och vart vi är på väg. Vi välkomnar både privata och offentliga organisationer som hanterar stora volymer möbler, inredningsarkitekter, inredare, designers, projektledare och andra aktörer i möbelbranschen.

Utbildare

Sajklas utbildningsteam som aktivt på olika vis driver en cirkulär omställning av möbelbranschen är inbjuden. Under utbildningen får du träffa livscykelanalytiker, arkitekter, projektledare och andra aktörer inom återbruk och hållbarhet.

Läs mer och anmäl intresse till Möbler i cirkulär omställning
sajkla-gaster-H_2023-v5-2080px

Föreläsning - Ett cirkulärt möbelflöde i praktiken

Föreläsning

Idag strävar många organisationer efter att nå globala mål och sänka sitt co2-utsläpp. Till exempel vänder allt fler på inköpstrappan och placerar befintliga möbler först när rum ska göras om. Vad innebär det för en kommun, för inredningsarkitekten, och för möbeltillverkaren? Hur ser sortimentet ut och hur påverkar det resultatet? Det finns stora vinster att göra både miljömässigt och ekonomiskt om vi tänker och agerar med cirkulärt perspektiv från start. Ingen skulle längre tveka om alla kunde se en enkel väg dit, där den befintlig råvaran upplevs ny i nya rum tillsammans med helt nyproducerade möbler.

En helhetstäckande timma med utgångspunkt i omvärldsbevakning som sedan landar i konkreta verktyg, kostnader och inspirerande & goda exempel.

Skicka en intresseanmälan för föreläsningen - ett cirkulärt möbelflöde i praktiken. 

Workshop - Kom igång att inventera

Under en halvdag hjälper vi er komma igång att inventera möbler. Vi går igenom hur Sajklas plattform och app fungerar och genomför en inventering tillsammans med er på olika möbeltyper. Vi ser de inventerade möblerna i ert möbelbibliotek, hur du som användare kan använda allt material i nästa led i flödet. Vi visar er hur möbler som inte är i bruk blir synliga för andra i er organisationen och kan bokas. För att förstå en möbels resa i ett cirkulärt flöde visas en presentation med goda exempel på återbruk, hur klassificering och rekonditionering går till. Avslutningsvis landar vi i hur ett effektivt återbruk ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Läs mer och anmäl intresse till workshoppen

Företagsbesök hos leverantörerna i Sajkla

Besök möbelföretagen som är anslutna till Sajkla. Under dagen får du besöka fabriker som tillverkar möbler, lära mer om de olika kravcertifieringarna på dagens möbelmarknad och vad de betyder, samt utforska vad som gör en möbel lämplig för återbruk. Vi undersöker både nytillverkat, befintliga möbler och nya material som följer högt ställda miljökrav.

Utbildningen är lämplig för dig som:

  • Jobbar med inredning till offentliga miljöer.
  • Inredningsarkitekter.
  • Inköpare av möbler och inredning.
  • Miljöansvariga på företag och offentliga förvaltningar.
Skicka en intresseanmälan för företagsbesök hos leverantörerna i sajkla