Uppstart

Exempel på återbruk med Sajklas plattform

Vi hjälper dig använda de möbler som redan finns för ett kvalitativt återbruk. Låt någon annan i din organisation använda överblivna möbler i befintligt skick, eller rekonditionera dom i den färg du vill. Här finns några exempel på hur du kan använda vår plattform.

Illustration av stol i nytt hem

Låt dina möbler hitta ett nytt hem

Det första steget mot återbruk är tillgänglighet och medvetenhet. För att en möbel ska kunna byta ägare måste dom först synas. Börja därför med att inventera och gör sedan möblerna bokningsbara för alla i er organisation.

1. Inventera möbler som inte är i bruk

Börja med att inventera alla möbler som blivit över. Med Sajklas app kan vem som helst utan förkunskaper om möbler inventera. Appen guidar den som inventerar för att få med all viktigt information.

2. Gör möblerna bokningsbara

Med ett enkelt knapptryck synliggörs bokningsbara möbler i din organisation. Den som letar efter möbler kan enkelt boka ett urval.

Illustration av en stol som återbrukas eller rekonditioneras

Lönsam, kvalitativ rekonditionering

Först måste du veta vad du har för möbler och om det är möjligt att till exempel byta färg eller tyg på möbeln. Lönsamheten kommer av att rekonditionera en mängd möbler på samma gång. Kvaliteten står vårt leverantörsnätverk för 🙂.

1. Inventering

Inventera dina möbler för att göra dom synliga i möbelbiblioteket, och för att få grundläggande information om möblerna för vidare bearbetning.

2. Klassificering

Köp till tjänsten klassificering & rekommendationer på de inventerade möblerna för att ta reda på vilka möbler som går att rekonditionera. Därefter kan en inredningsarkitekt eller annan ansvarig för projektet välja tyger och färger på möblerna.

3. Rekonditionering

Använd informationen från de klassificerade möblerna i möbelbiblioteket som underlag vid en beställning av rekonditionering. Skicka förfrågan till Sajklas leverantörsnätverk eller valfri leverantör.

Ställ om en stor verksamhet till ett cirkulärt möbelflöde på 3 år

Allt börjar med att synliggöra överblivna möbler först. Genom att snabbt digitalisera återbruket får vi data och konkreta beslutsunderlag direkt från verkligheten. Den kunskapen kan sedan ligga till grund för hur en verksamhet bäst ska organisera sin hantering av möbler mer långsiktigt.

År 1 - Kickstart

Fokus på att komma igång och skapa möbelflöden internt.

 • Börja använd Sajklas digital plattform, synliggör dina möbler.
 • Inventera befintliga möbellager och utbilda personal.
 • Gör överblivna möbler bokningsbara för andra i din organisation.
 • Köp klassificering och rekommendationer kopplat till rekonditionering.
 • Vänd på inköpstrappan och placera befintliga möbler först.
 • Analysera data, erfarenheter, behov och planera för hur återbruket fortsatt ska fungera.

År 2 - Inredningsprojekt

Fokus på stöd i både små och stora inredningsprojekt. Det krävs både kunskap och visioner när befintliga möbler ska ersätta nyköp.

 • Sätt upp riktlinjer vid nyinköp av möbler som är bra för återbruk.
 • Skapa gestaltningsplaner för att skapa hållbara miljöer.
 • Genomför rekonditionering av större volymer.
 • Skapa mer förfinad rapportering och uppföljning av mätbara mål för ekonomi och miljöeffekt.

År 3 - Helhetsgrepp

Fokus på att ge hela organisationen verktyg och processer för att ta kontroll över samtliga möbler i ett hållbart och cirkulärt möbelflöde.

 • Inventera även nyinköpta möbler.
 • Öka spårbarhet och märk upp möbler.
 • Dela överblivna möbler med utvalda samarbetspartners på en gemensam marknadsplats och/eller på en nationell marknadsplats.