Regioner

Regioner i Sverige driver ofta miljöprojekt och visar vägen för kommuner att nå sin klimatbudget, men för den egna verksamheten med en stor organisation kan vägen verka lång. Därför tycker vi att ni ska börja här och nu i det enkla. Med vår plattform kan även den stora organisationen enkelt digitalisera verksamhetens möbler. Det går att spara många nyinköp redan i en intern handel där möbler bara byter plats.

Sajkla - en oberoende plattformsleverantör

Som användare av plattformen har ni möjlighet att själva styra över vem som inventerar, vem som inreder, och vilka specifika leverantörer som ska upphandlas vid rekonditionering av möbler. Här finns allt underlag som behövs för att processen ska bli effektivare och mer transparent i regionens återbruksarbete. Det skapar en frihet att upphandla leverantörer som kan komplettera de resurser som redan finns internt. Den dagen då ramavtal ska förnyas där olika leverantörer i möbelflödet byts ut behåller ni kontroll över era egna möbler oavsett vem ni samarbetar med.

Börja i det lilla

Börja redan idag med att undersöka om det finns överblivna möbler i förråd och källarutrymmen. Alla som kan hantera en mobiltelefon och en tumstock kan börja inventera och synliggöra möblerna. Alla anställda kan sen enkelt se och boka möbler innan de beställer nytt. Vår inventering är enkel och säkerställer att inventeringen sker på samma sätt oberoende av vem som inventerar, eller i vilken verksamhet eller enhet det sker. De inventerade möblerna landar direkt i ett molnbaserat möbelbibliotek. Med ett enkelt knapptryck blir möbler som inte är i bruk bokningsbara.

En smart inventeringsfunktion är helt avgörande för att kunna erbjuda:

Klassificering och rationell upphandling av rekonditionering

June Avfall & Miljo. Foto: Kub Arkitekter

Återbruksprojekt i en större flytt

Möjligheterna att återbruka möbler ökar väsentligt om de redan från start finns inventerade. Nästa steg är att sortera upp bland möjligheterna genom att klassificera dem. Då vet ni tidigt vilka möbler som bör användas i befintligt skick och vilka som går att rekonditionera till nya möbler. När projektledare och inredningsarkitekter börjar sitt jobb kan de se verksamhetens sorterade möbler digitalt redan från start.

I plattformen samlas allt underlag som behövs vid en rekonditionering, så ni kan kravställa ett kvalitativt återbruk och räkna på en uppskattad miljöbesparing.

När en offentlig upphandling sedan ska göras kan förfrågningsunderlaget göras tillgängligt för alla de leverantörer du vill ta in ett pris från. För att få så bra kvalité på återbruket, och så jämna anbud, som möjligt är det viktigt att all information finns om möblerna, och att krav för ett kvalitativ återbruk tydligt specas för leverantören.
Fortsätt sedan ha kontroll, behåll möbler i plattformen även efter flytten. Lägg in de nyinköpta möblerna, dess garantitider och avskrivningar. Nästa gång det är dags att förändra har ni koll redan från början. Läs mer om hur en kvalitativ rekond fungerar.

Ta hjälp av en inredningsarkitekt i rätt del i projektet

Det mest effektiva är att en inredningsarkitekt lägger tid på möbler som går att återbruka istället för att lägga tid på hitta möbler, göra snabbinventering och avgöra vilka möbler som är lämpliga för återbruk. Låt dom istället göra det dom är bäst på och brinner för – designa och skapa rum som människor trivs i.

Illustration av cirkulär ekonomi

Att ställa om till ett cirkulärt möbelflöde.

Hur ska en region bäst organisera sin hantering av möbler mer långsiktigt? En verksamhet vill troligtvis omsätta sina egna möbler i första hand där alla anställda enkelt kan hitta och boka möbler som inte är i bruk. Ofta har den regionala verksamheten möbler av mycket hög kvalitet och en stor andel av volymen kan byta användare inom respektive verksamhet utan rekonditionering. Genom att efterfrågan ökar så minskar också lagren av möbler, och på sikt krävs det mindre lokalyta för att lagra möbler som inte används. Läs mer om hur vi tror att ni kan ställa om till ett långsiktigt cirkulärt möbelflöde.

Vill du veta mer? Boka en demo

Kontakta oss så visar vi hur plattformen fungerar!

Boka demo