Varför, varför, varför? Vad behöver vi göra för att nå miljömål kopplat till våra möbler?

Med hjälp av livscykelexperterna hos Miljögiraff har Sajkla tagit fram ett verktyg för detaljerad klimatberäkning vid rekond. Maja Jacobsson är VD för Miljögiraff och i en intervju delar hon med sig av råd för hur vi kan tänka kring möbler och cirkulär ekonomi. Maja menar att allt börjar i tre Varför.

Miljögiraff är ett företag som jobbar i planetens tjänst och genomför bland annat livscykelanalyser och hjälper till med att koppla miljöbedömning till produkt- och affärsutveckling. De ger råd kring hur vi kan jobba än mer hållbart. Maja Jacobsson har en bakgrund kopplad till möbelbranschen både som designer och som konsult i omställningen till cirkulär möbelhantering innan hon till slut gick över att på heltid jobba som livscykelexpert.

Miljögiraff i planetens tjänst
Maja Jakobssson

Maja Jacobsson, VD Miljögiraff.

Tre varför

För att spara på jordens resurser behöver vi identifiera saker som minskar miljöpåverkan. När det gäller möbler behöver vi använda dem under längre tid än vad vi hittills gjort. En cirkulär användning av en möbel kan se ut så här enligt ett livscykelperspektiv; Anskaffa, använda och avveckla. Det viktigaste stadiet är användning. Titta på vilken funktion möblerna behöver fylla och utgå från det istället för att fokusera på vad som finns i budgeten. Behåll till exempel de möbler som fyller ert behov och köp bara de som behövs för att komplettera.

– När du står inför att köpa nytt, börja alltid med att fråga VARFÖR vi köper de här möblerna? Är det till exempel på grund av en flytt, eller att det finns pengar över? Ställ dig sedan frågan VARFÖR vi använder de här möblerna? Vilken funktion de uppfyller. När väl den dagen kommer då vi inte länge vill använda dem, ställ dig frågan VARFÖR vi slänger dem? Eller varför vi slutar använda möblerna. Dessa tre frågor gör att vi stannar upp och reflekterar över om vi har rätt möbler för våra behov, säger Maja Jacobsson.

 1. VARFÖR köper vi de här möblerna?
 2. VARFÖR använder vi de här möblerna?
 3. VARFÖR slänger eller slutar vi använda möblerna?

Möbeln fyra sätt att åldras

En möbels livslängd och slitage kan delas upp i fyra olika faktorer som alla påverkar hur länge vi använder dem. De här fyra delarna är anledningarna till varför vi slutar använda möbler, förklarar Maja.

– Generellt är den tekniska livslängden hög med upp till 30 år. Men den faktiska livslängden är bara 5-10 år då behovet av möbeln förändras. Den kanske inte längre passar det nya behovet. Det kan ibland också upplevas krångligt att flytta möbler. En möbel kan delas upp i fyra sätt att åldras;

 • Tekniskt åldrande - Möbeln förlorar värde på grund av förslitning.
 • Estetiskt åldrande - Möbelns visuella värde minskar.
 • Funktionellt åldrande - Behovet av möbeln uppfylls inte längre.
 • Socialt åldrande - Produkten minskar i värde på grund av samhällsförändringar.
Vad påverkar livslängden?

Majas 5 tips för ekonomisk och miljömässig besparing av möbler

 1. Börja med att mäta pengar, sedan klimat i nästa steg. Pengar är en stark drivkraft och pengar & miljö går alltid hand i hand.
 2. Titta på vilken funktion möblerna behöver fylla och utgå från behov istället för att stirra på vad som finns i budgeten. Behåll de möbler som fyller ert behov och köp bara de som behövs för att komplettera.
 3. Tillåter din budget att du hade köpt nya möbler? Först då kan du jämföra CO2 mot nyköp.
 4. Ta hand om, reparera och klä om de möbler ni redan har. Det förlänger både tekniskt och estetiskt åldrande.
 5. Våga experimentera - poletten trillar ner i praktik, inte teori!
 

Vad behöver vi göra för att nå miljömål kopplat till våra möbler?

När vi cirkulerar möbler i befintligt skick görs ingen direkt miljöbesparing, berättar Maja. Att cirkulera möbler ökar däremot nyttjandegraden genom att många dyra nyinköp skjuts upp.

– Genom att cirkulera möbler används de längre vilket ger en lägre belastning av CO2 per år, uppskattningsvis ca 30 % lägre. Men, den stora miljömässiga besparingen görs när kvalitetsmöbler rekondas och ersätter nyproduktion. När möbler får nytt liv behöver ingen jungfrulig råvara brytas och förädlas vilket är den största vinsten med återbruket.

Möjligheter att förlänga livslängden på möbler

Maja fortsätter att berätta om möbels fyra sätt att åldras. Och att vi behöver fundera över hur vi kan förlänga deras liv.

– Rekond är ett bra exempel på hur vi kan förlänga tekniskt, estetiskt och även funktionellt åldrande. Om produkten har ett så lågt värde att om vi inte gör något med den så finns det ingen marknad för den. Hur förhåller vi oss till exempel till att den tekniska livslängden ofta är 3 ggr så lång som användarens behov av produkten? Behövs det kanske kravställning på de tekniska förutsättningarna i produkten? Det estetiska åldrandet kanske går att förlänga om vi uppmuntrar till ett cirkulärt färg och designval? Och kanske även uppmuntra till anpassningsbara produkter? Socialt åldrande kan bero på ökad digitalisering eller förändrade arbetsvanor. Här kan vi fundera över vårt sätt att anpassa inredningen till digitalisering så som hemmakontor vissa dagar.

Genom att cirkulera möbler används de längre vilket ger en lägre belastning av CO2 per år, uppskattningsvis ca 30 % lägre. Men, den stora miljömässiga besparingen görs när kvalitetsmöbler rekondas och ersätter nyproduktion.

Cirkulär användning

Fokusera på möbelns användning

För att kunna stödja cirkulär hållbar produktion, användning och livslängd på möbler behöver vi kunna jämföra och mäta olika förhållningssätt. Det kan vi göra genom att jobba med Reference Service Life.

– Då fokuserar man inte på varje enskild produkts klimatpåverkan, utan på användningen av den istället. Som exempel släpper en nyproducerad kontorsstol ut 256 kg CO2 under 20 års linjär användning (vi slänger och köper i snitt 3 stolar på 20 år). Om vi reparerar den, och har en mer cirkulär användning, förlänger vi stolens liv. Under 20 år blir utsläppet då istället 114 kg CO2, avslutar Maja.

Se Majas presentation som PDF
 

Nytt verktyg för detaljerad klimatdata vid rekond

Sajkla har under hösten 2023 tagit fram ett verktyg för detaljerad klimatdata över rekondprocessen. Med verktygets hjälp går det att beräkna vad rekonden kostar i CO2-utsläpp redan innan en order läggs. Verktyget är framtaget tillsammans med Miljögiraff och bygger på insamlad data från Sajklas specifika leverantörer och deras processer. Dessa processer har sedan med hjälp av LCA verktyget SimaPro kopplats ihop med dataset från databasen EcoInvent.

Står du inför en lokalförändring och vill genomföra rekond med så låga utsläpp av CO2 som möjligt, då kan vi hjälpa dig. Vi genomför inventering, gör tester på olika möbeltyper, rådger kring materialval och klimatberäknar rekondprocessen.

Läs om verktyget
 

Rekondade möbler är bättre än nya

När kvalitetsmöbler rekonditioneras och ersätter nyproduktion görs stora miljömässiga besparingar. För när möbler får nytt liv behöver ingen jungfrulig råvara brytas och förädlas vilket är den största vinsten med återbruket. Möblerna blir dessutom som nya och kan användas under många år till. Rekondade möbler = Bättre än nya 💚

IMG_8814

Skrivbordsstol Capisco före rekond.

Capisco

Capisco, som ny, efter rekond.

Läs om rekonditioneringSe möbler före & efter rekond

Publicerat: