Sajkla skapar sommarjobb i Falköpings kommun

I Falköpings kommun får åtta ungdomar sommarjobba med att inventera möbler på kommunens möbellager.
Sajkla.jpg

Ett sommarjobb med mobiltelefonen som verktyg

Hösten 2020 tecknade Falköpings kommun avtal med Sajkla. Sedan dess har deltagare hos arbetsmarknadsenheten inventerat i kommunens möbellager med Sajklas app. Nu får åtta ungdomar sommarjobb för att inventera både på möbellagret och på kontor som står tomma under sommaren. Falköpings kommun vill göra det lika enkelt att välja återbrukade möbler som att köpa nytt och effektivisera sin hantering av befintliga och framförallt oanvända möbler. Målet är att skapa en effektiv användning av resurser, minska klimatpåverkan, minska avfallsmängderna och i förlängningen även spara pengar.

Inventera.jpg

En inventering görs med mobiltelefonen och tumstock. Förbestämda frågor hjälper inventeraren få med all viktig information.

Skärmavbild 2021-05-24 kl. 10.24.29.png

Resultatet presenteras på ett likvärdigt sätt oavsett vem som gjort jobbet.

Det klart vi ska skapa sommarjobb trots pandemin!

— Det finns inget att vänta på, möbler behöver dokumenteras för att få överblick och unga behöver sysselsättning. Vi har såklart en övergripande plan om hur det cirkulära möbelflödet ska fungera rent praktiskt och logistiskt framöver som kommer behöva utvecklas vidare. Men just nu har vi en stor lokal med möbler där alla kan hålla avstånd och tomma kontor eftersom folk går på semester. Det ska bli spännande att se hur mycket det möbler vi kan inventera under sommaren.

Falköpings kommun Ulrika.jpeg

Ulrika Ljungren är verksamhetsledare på Arbetsmarknadsenheten i Falköping och drivande i att skapa värdefulla arbetsuppgifter för sina deltagare.

Ulrika Ljunggren är verksamhetsledare på Arbetsmarknadsenheten i Falköping, hon berättar att de även kommer inventera möbler som är i bruk för att få en överblick över hela möbelbeståndet. Alla anställda kan redan i dag se över 800 möbler som är bokningsbara via intranätet. Utbudet kommer öka nu med hjälp av sommarjobbarna.
— Vår slogan är att se möjligheter och inte problem. Det övergripande är att vi gör ett proffsigt jobb, att vi kan stå för organisationen men att vi tillåts jobba lite mer learning by doing.

Vinster med omställning till ett cirkulärt möbelflöde

Att det finns stora vinster med att ställa om till ett cirkulärt möbelflöde för en kommun är de fullt medventa om i Falköpings kommun. Redan 2018 har Ulrika ingått i en projektgrupp som haft uppdraget att hitta metoder och arbetssätt för att ta hand om de möbler som redan finns. Både för att spara pengar men även för att nå de klimatmål som kommunen åtagit sig att genomföra. När möbler som inte är i bruk synliggörs, skapas ett utbud som snabbt leder till en efterfrågan. Redan i den interna handeln där möbler bara byter plats och går från lager till användning sparas många nyinköp. Det sparas även mycket arbetstid jämfört med dagens hantering där ofta någon fysiskt ska visa upp möblerna eller skicka bilder och information via mail. Genom att efterfrågan ökar så minskar också lagren av möbler och på sikt krävs det mindre lokalyta för att lagra möbler som inte används. En kommun kan spara uppåt 20 % av sin totala möbelbudget genom att synliggöra och cirkulera befintligt.

Sajkla hjälper oss nå klimatmål 10

Falköpings kommun är en av 48 kommuner som ingår i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften i Klimat 2030 som drivs av Västra Götalandsregionen. Klimatlöftet består av 20 konkreta åtgärder där mål nr 10 handlar om att cirkulera möbler. Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras, repareras och används på nytt. För att genomföra klimatmålet ger underlaget i möbelbiblioteket en värdefull sortering.

– Det är de tre huvudsyftena med det här. Den sociala delen i form av arbetsmarknadspolitiska tänket, klimatet och att det finns pengar att spara.

Läs mer om Sajklas plattform

Publicerat: