Tobias Jansson är bloggare, föreläsare och skribent inom cirkulär ekonomi. Vi fick tillfälle att prata med honom om hur framtiden kan komma att se ut för möbelbranschen, med tanke på omställningen mot ett mer cirkulärt samhälle.

Du har ju besökt en leverantör till Sajkla. Vad fick du för intryck?

Jag visste inte att just möbelproduktion är en så viktig del av Tibro kommun och blev imponerad av det jag såg. Jag fick besöka ert lager och träffa några av de samarbetspartners som ingår i projektet. Lagret var imponerande med alla dessa stolar, jag har alltid gillat den typen av lokaler, ruffiga och stora. Det var intressant att få höra lite om stolarnas bakgrund och se hur de är uppdelade, i olika kategorier.

Att sedan få se det färdiga resultatet och vilken skillnad det gör från de gamla stolarna, som kanske inte var så roliga egentligen, var fascinerande. Slutresultatet som Stolfabriken visade upp kändes väldigt samtida i färg och materialval.

Wienstolen

Stolfabriken visade hur Wien-stolen genomgick en rekonditionering.

Vad skiljer leverantörsnätverket hos Sajkla från andra liknande aktörer?

Visst sker det industriellt återbruk inom andra branscher, till exempel inom IT branschen, men där handlar det mer om att serva och byta ut delar, inte den hantverksmässiga re:design som Sajkla gör. Det arbete ni gör genererar ju även nya idéer till er bransch. När vi besökte Tibro Hantverksakademi fick vi till exempel se ett projekt med att ta vara på gamla bilbälten i renoveringen av möbler och ett projekt med att stoppa havreskal i sittdynor till stolar.

Hur tror du omställningen till cirkulär ekonomi kan komma att påverka hantverkare inom möbelproduktion i framtiden?

I framtiden kommer möbeltillverkare producera möbler för den cirkulära ekonomin redan från början. Då kommer det handla mer om att ha en modulär uppbyggnad med standardiserade komponenter och man kanske till och med har tänkt till hur möbler kan uppgraderas på ett enkelt sätt. En annan möjlighet är ju att ge möbler service med jämna mellanrum, inte sälja själva produkterna utan dess funktion, ha ett serviceavtal eller leasa dem, för att minska behovet att köpa nytt. En av utmaningarna är förstås att hitta rätt affärsmodeller för detta.

Stol med bilbälten

Tibro Hantverksakademi genomför ett projekt med att använda kasserade bilbälten vid renovering av möbler.

Öka kännedomen om renoveringsmöjligheter

Men nu och de närmaste decennierna kommer det handla mer om att ta hand om en massa gamla möbler som förvisso är kvalitetsprodukter men som inte är anpassade för ett cirkulärt samhälle.

Möbelbranschen har goda chanser att få många uppdrag nu och i framtiden. Den stora utmaningen ligger i att sprida kännedomen om att det är möjligt att genomföra renovering på det här sättet och få igenom ett tankesätt att det är värt att lägga tiden på återbruk.

Idag är det kanske tyvärr lättare att åka till ett möbelvaruhus och köpa nytt.

Hur kan inredare och arkitekter tänka och agera redan i dag för att bidra till cirkulära miljöer?

Det är en bred fråga och för att det ska fungera långsiktigt gäller det kanske att främst designers och arkitekter tänker till. Man kan till exempel tänka på att använda sunda material som kan gå tillbaka till naturen eller material som är tydligt definierade för att gå tillbaka till industrin, tänka enkelhet och tidlöshet och bygga för att det ska vara enkelt att reparera och återtillverka och att möblerna kan fungera inom ramarna för ett serviceavtal.

Analysera livslängden

Genom att göra analyser på livslängden av olika material går det att bygga långsiktigt och göra det lättare att återanvända produkter. Till exempel kan byggnader bli en materialbank för framtiden vilket även skulle kunna fungera på möbler. När de inte längre fyller sin funktion går de att plocka isär och bli ingående delar i andra produkter, man måste bara tänka på att bygga robustare.

Vi kan tänka på att använda material som kan gå tillbaka till naturen, tänka enkelhet och tidlöshet och bygga för att ska vara enkelt att reparera och återtillverka.

Om vi hoppar fram 20 år i tiden och det cirkulära är accepterat och i produktion. Hur ser Sverige ut?

Jag tror inte vi är helt cirkulära inom 20 år. En holländsk organisation har studerat och mätt materialflöden i världen för att se hur mycket använt material som går tillbaka till produktion för att få ett mått på hur cirkulär världen är. De kom fram att vi är cirkulära till 9% i dagsläget.

Möbelbranschen har kommit långt

Så om 20 år är vi fortfarande på väg, men möbelbranschen har goda förutsättningar för att ha kommit långt. IKEA till exempel, har med sin plattform DELAKTIG gjort det lättare för kunden att anpassa möbler efter behov och på så sätt fått in cirkulär ekonomi i sin affärsmodell.

Om ett företag vill börja ställa om idag, var börjar man?

Designhjulet är bra, eller någon annan typ av lathund för att få en översikt över vilka principer som är relevanta för att börja tänka cirkulärt. Risken är att cirkulär ekonomi blir det nya hållbar utveckling, man tror det står för allt som är miljöarbete, vilket inte är riktigt sant. En annan sak som är viktig är att inte tro att man kan ställa om hela sitt företag på en gång, utan man får ta små steg.