Svenska kyrkan genomför omställning till cirkulär möbelhantering

Under våren startar Svenska kyrkan ett pilotprojekt tillsammans med Sajkla för ökat återbruk av möbler och inventarier.

Sajkla stol sadelgjord före
Sajkla stol sadelgjord följ processen rekond

Ett antal församlingar och pastorat över hela Sverige ska under två år testa plattformen och öka kunskapen om inköp och användning av möbler, och vilken potential det finns för återbruk.

Jobbar på flera spår för minskat klimatavtryck

Bakgrunden till att de startar projektet är Svenska kyrkans färdplan för klimatet med tre övergripande effektmål. Dels ska de bidra till värderingsförändringar. Dels ska de stötta och hjälpa de människor som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter idag. Dels ska de verka för en klimatneutral verksamhet.

Sara Bronner är miljöstrateg inom Svenska kyrkan och projektledare för projektet som rullar igång i april 2023.

– Vi ska ställa om vår egen verksamhet till klimatneutralitet senast år 2030. Det innebär att vi måste jobba på flera spår parallellt för att minska vårt avtryck. Även om vi kanske inte har rådighet över möbelproduktion och klimatpåverkan i första hand har vi ändå möjlighet att göra skillnad. När det gäller möbler behöver vi ta större ansvar för vår konsumtion och våra inköp. Det ska vara helt naturligt för alla att tänka återbruk i första hand, rekonditionering i andra hand och i tredje hand köpa nytt, säger Sara.

Hoppas på samverkan med kommuner och regioner

Svenska kyrkan genomförde en kartläggning av olika plattformsaktörer, och valet föll på Sajklas plattform då Sara upplevde det som enkelt att hantera.

– Sajklas plattform verkade vara den lösning som passade oss bäst för pilotprojektet. Här finns möjlighet till både rekondtjänster och möbelbibliotek för intern cirkulering. Plus att det kändes bra att de redan hade avtal med Adda, vilket jag också hoppas ska göra det enklare att samverka med kommuner och regioner framöver.

Sara Bronner

En mer hållbar möbelkonsumtion

Under ett par månader i vår hålls startutbildningar för att rigga systemet och dra igång inventering. På kort sikt hoppas Sara att projektet ska bidra till att sätta fokus på frågan om möbelkonsumtion. Bland annat ska inköpsrutiner ses över för att de ska kunna jobba upp en mer hållbar möbelkonsumtion.

Till en början är det en lite mindre grupp med pastorat och församlingar som deltar i projektet. Så småningom ska arbete leda till att fler börjar jobba i plattformen och bidrar till en hållbar utveckling. Sara berättar hur det skulle kunna gå till.

– Vi hoppas kunna lyfta fram några goda exempel som får fler att börja cirkulera sina möbler och tänka återbruk. Under våren ska vi även försöka genomföra rekonditionering av möbler för att visa på konkret nytta av Sajkla. Målsättningen är så klart att hela Svenska kyrkan ska jobba aktivt för att kraftigt minska nyinköpen och vårda och använda alla de resurser vi redan har. På lång sikt tror vi att vi kan få en digital lösning för Svenska kyrkan nationellt med en gemensam stor marknadsplats för återbrukade möbler.

Ett enkelt alternativ till att köpa nytt

Parallellt kommer de jobba med den interna kommunikationen för att väcka intresse för projektet inom organisationen. Sara berättar att de är både en stor fastighetsägare och möbelinköpare. De är medvetna om att återbruk av möbler är bra, men vet också att beteendeförändring är en viktig faktor för att implementera nya rutiner och arbetssätt.

– Det handlar om att bryta gamla konsumtionsmönster. Det blir en del av projektet att försöka förstå vilka hindren är och se möjligheterna till beteendeförändring. Så länge vi inte gör återbruk till ett lika enkelt alternativ som att köpa nytt, så kommer det bli svårt att få till en förändring. Ett digitalt verktyg skapar bra förutsättningar för att få en hållbar möbelhantering och kunna öka återbruket i Svenska kyrkan.

Med återbruk finns bara vinster att hämta

Sara har jobbat med frågor runt hållbarhet i 30 år och har alltid drivits av viljan att utveckla och göra saker lite bättre. Att det nu blir fokus på återbruk av möbler ser hon som ett bra område att börja med.

– Det är en så enkel sak egentligen. Att vi har så fruktansvärt mycket resurser redan framställda gör det bara korkat att fortsätta hålla på att köpa nytt. För att sedan i andra änden ha problem med var vi ska slänga sakerna. Med återbruk finns bara vinster att hämta, både ekonomiska, miljömässiga och det finns även social hållbarhet kopplat till detta. Jag tror att det här projektet kan bli en ögonöppnare för oss, något som får oss att börja prata om möbelinköpen, kanske ifrågasätta våra nuvarande behov, krav och vanor. Det känns kul att ha hittat en samarbetspartner i Sajkla som drivs av att utvecklas tillsammans med sina kunder.

De pastorat som deltar direkt från projektstart är Falköping, Karlstad, Uppsala och Örebro, men fler är intresserade och på väg in. Projektägare är Göteborgs stift.

Stolar från Härlanda kyrka

Stolarna på bilderna i toppen kommer från Härlanda kyrka och rekonditionerades i ett projekt hos Kaminsky Arkitekter.
Läs om rekonditioneringen


Upptäck Sajklas plattform

Här kan du läsa mer om plattformens tre funktioner inventera, möbelbibliotek och boka.

InventeringMöbelbibliotekBoka möbler
 

Miljömässig och ekonomisk besparing

Så mycket kan du spara genom att cirkulera redan befintliga möbler. Läs mer om både miljömässig och ekonomisk besparing.

MiljövinsterEkonomisk besparing med Sajklas plattform

Publicerat: