Sex nya kommuner i samverkan för omställning till cirkulär möbelhantering.

Under hösten startade Alingsås, Burlöv, Lerum, Ljusdal, Stenungsunds och Årjängs kommun upp samarbetet med Sajkla samtidigt. Totalt jobbar nu 14 kommuner med cirkulär möbelhantering i plattformen.

kommuner-moln-2023-innovationsprojektet@2x

Kommuner fick erbjudande om att ingå ett innovationsprojekt med Sajkla, bilda nätverk och möjlighet att jobba kring gemensamma frågeställningar vad gäller cirkulär möbelhantering. Första projektåret innehåller bland annat digitala träffar med olika utbildningar, möten med tidigare kommunkunder och abonnemang på plattformen.

Snabbare utveckling

Allt fler organisationer jobbar mot målen i Agenda 2030 och behöver öka takten. Besparingarna en kommun kan göra är stora och allt handlar om att komma igång praktiskt. Att förlänga nyttjandet av kvalitetsmöbler minskar belastningen på klimatet men även upp till 30% på den årliga möbelbudgeten.

– Många kommuner står inför samma utmaningar där det nu finns lösningar, vi vill hjälpa dem vidare. Att tidigt komma igång med plattformen löser många frågor parallellt med hur omställningen ska gå till över tid. Att få fram verklighetsförankrade resultat där dessutom hela organisationen automatiskt börjat välja befintliga möbler före nyköp är en viktig hävstång för de som driver frågorna internt, säger Jenny Ekman initiativtagare till projektet och Vd i Sajkla.

Nu får vi hjälp att synliggöra vad som finns runt om i organisationen och kan involvera fler att dra nytta av våra begränsade resurser. Det ligger helt i linje med vårt arbete med Agenda 2030 och för att nå mål i den regionala avfallsplanen.

Anton Ekström, Hållbarhetsstrateg i Lerums kommun.

Fler kan dra nytta av begränsade resurser

Anton Ekström jobbar som Hållbarhetsstrateg i Lerums kommun. Han förklarar att kommunen jobbar med Agenda 2030 och cirkulär möbelhantering är ett led i arbetet med den regionala avfallsplanen

– Vi ser ju ett jättestort behov av att samordna detta för att slippa ta enkla vägen ut hela tiden. Tidigare har man gjort sig av med mycket kanske främst på grund av att det saknats struktur för att ta hand om det. Nu får vi hjälp att synliggöra vad som finns runt om i organisationen och kan involvera fler att dra nytta av våra begränsade resurser. Det ligger helt i linje med vårt arbete med Agenda 2030 och för att nå mål i den regionala avfallsplanen.

Anton Ekström Lerum

Anton Ekström, Hållbarhetsstrateg i Lerums kommun. Foto till höger är ett av Lerums möbelförråd som ska inventeras inför ett återbruksprojekt.

Motiv och målbild

Vi ställde frågan till nätverket om varför de vill göra den här omställningen och börja återbruka mer. Många nämner Agenda 2030, de tre hållbarhetsaspekterna samt att det ska var enkelt att bidra till klimatnytta. Vi pratade även om målbilden. Vad siktar man på?

  • Få en samlad bild av vad vi har i möbelväg i vår kommun. Vi har en stor flytt att planera samt arbete kring Agenda 2030.
  • Göra det ENKELT och SNABBT för medarbetare att göra smarta miljöval.
  • Hållbart flöde av möbler som ska ge ringar på vattnet även för hanteringen av andra produkter.

Utbildning och nätverksträffar

I Innovationsprojektet samarbetar kommunerna genom digitala utbildningar där även en nätverkande del ingår. Under hösten arrangeras 6 träffar med olika inriktningar som guidar nätverket framåt för att komma igång med cirkulär möbelhantering. Det handlar om introduktion och implementering av en digital plattform för effektiv möbelhantering. Samt organisation och intern förankring, kommunikation och ekonomisk och miljömässig besparing. Dessa möten syftar till att förbättra hanteringen av möbler inom kommunen och dra nytta av både miljömässiga och ekonomiska fördelar.

“Det ska bli jätteroligt att få testa det här med er. Håller tummarna för ett bra utfall”

“Vi ser fram emot resan tillsammans”

“Vi ser väldigt mycket fram emot att dra igång våra nätverksträffar. Det blir en spännande höst med mycket kunskapsutbyte”

Några röster inför starten.

Fysisk träff för gemensam utveckling

I november fick vi möjlighet att besöka Falköpings kommun tillsamman med våra kommunkunder. Under dagen knöts nya kontakt det blev kunskapsutbyte, nätverkande och inspirerande presentationer. Att få träffas fysiskt, få ta del av varandras arbetsmetoder och få se hur det kan gå till rent praktiskt skapar en värdefull gemensam utveckling i den cirkulära omställningen. Ulrika Ljunggen i Falköpings kommun uttryckte det så här;
–Det finns ett stort värde att dela våra erfarenheter och olika tillvägagångssätt med varandra, tillsammans blir vi innovativa, starka och modiga. Vilken potential vi besitter tillsammans!

IMG_1326

Sammanlagt 9 kommuner träffades i Falköping.

IMG_1332

Under träffen pratades det bland annat om återbruk och några exempel på rekond visades.

Det finns ett stort värde att dela våra erfarenheter och olika tillvägagångssätt med varandra, tillsammans blir vi innovativa, starka och modiga. Vilken potential vi besitter tillsammans!

Ulrika Ljunggren, Falköpings kommun.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om Sajkla och vad det innebär att gå med i Innovationsprojekt. Vi planerar just nu för fler starter då det finns ett stort intresse. Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter så hörs vi.

anna.german@sajkla.se

 

Sajklas kommunkunder

Totalt jobbar nu 14 kommuner med cirkulär möbelhantering i Sajklas plattform. Allt fler vågar testa nya arbetssätt för att bidra till en mer hållbar syn på möbler. I Sajklas plattform synliggör stora organisationer möbler som blivit över och låter anställda se och boka innan de köper nytt. För ett år sedan lanserade Sajkla bokningsfunktionen och sedan dess har 8000 möbler cirkulerat. Något som ger stora besparingar för både miljö och ekonomi.

Läs mer om effekterna
nya-kommuner-moln-2023-okt@1x

Publicerat: