Samarbetar med HDK

Möbelbruket har haft ett samarbete med studenter på masterprogrammet Business & Design, HDK i Göteborg. Under hösten har de gjort ett arbete där de undersökt vår affärsmodell. Det arbetet har resulterat i många fina idéer som vi valt att gå vidare med. Bland annat hur vi på ett nytt sätt kan lyfta våra stolars personlighet. Studenterna berättar här själva om sina idéer.

To meet the customers’ needs we make chairs talk. Möbelbruket chairs will be charismatic, engaging and valuable - not only for the environment but also for the people. We want people to feel good.

Idén med vårt koncept var att inte gömma det faktum att stolarna är gamla. De har använts under en lång tid innan och det är coolt! Och du gör faktiskt något bra genom att köpa eller använda dessa stolar och rädda deras liv.Slagorden vi tagit fram och som är skrivna på stolarna talar mycket för sig själv: till exempel "save your as", "charing is caring" och "old & bold". Det är så onödigt slöseri att dessa stolar slängs då alla kan engagera sig i cirkulär ekonomi genom att spara en.

Save your ass

Ur rapporten Design, Strategy and Innovation :

The aim is to spread the word and vibe of circular economy. First, by catching attention visually. Second, by catchy messages - in the form of facts or provocative statements attached/painted on the chairs. Möbelbruket will act as agent of transformative change towards circularity. We cannot fix the entire industry and therefore focused on Möbelbruket’s task to initiate a mindset.

So we came to think: “Who is the end-user? Who will actually sit on the re-manufactured chairs?” But at the same time it is not only about chairs and sitters. How can we make people feel good and happy in public and private spaces? Can we go for an idea of public or collective well-being? We want people to feel good, not only because of the look of the chairs - design in our perception and especially a design-driven strategy go beyond that.

People feel good, because they do good - they sit on re-manufactured chairs. And last but not least, the chair engages them in various ways.