Så klimatberäknar du ditt återbruksprojekt – Skandia Fastigheter delar med sig av sitt arbete

Efter Corona-pandemin behövde Skandia Fastigheter förändra sitt huvudkontor i Stockholm för att bättre möta nya och framtida arbetssätt. Det var trångt, och de hade behov av fler smårum för fokusarbete och teamsmöten. Men att flytta verksamheten skulle bli kostsamt, både för klimatet och plånboken.

Därför såg de över alternativet att stanna kvar, anpassa lokalerna och samtidigt ha ett hållbart fokus. Sara Eriksson är projektledare för ombyggnationen av huvudkontoret på Jakobsbergsgatan 22 i Stockholm. Här berättar hon om både utmaningar och framgångar i projektet som lett till stora besparingar av klimatet.

Ombyggnation med återbruk i fokus

Målet med projektet var att det skulle vara hållbart, med återbruk i fokus och att skapa ett härligt och ändamålsenligt kontor. Det skulle också kunna bidra till inspiration för kunder och andra intressenter. Arbetet krävde ett nytt sätt att tänka då planen var att använda så mycket som möjligt av de inventarier som redan fanns på plats.

– Steg ett har varit att omfördela eller rekonditionera befintliga möbler, omflytta inom kontoret eller återanvända dem i en annan fastighet. Steg två var att komplettera med begagnade möbler, vilket blev mer exakt 203 st. Där återbruk inte var möjligt tittade vi efter klimatsmart inredning. Vi ville även ha ett testlab för att testa olika lösningar och material och kunna tipsa våra hyresgäster om det. Som ett showroom för våra hyresgäster. På vår sajt för projektet www.test-labb.se visar vi upp det mesta av vad vi gjort och hur vi tänkt.

Sara Eriksson

Sara Eriksson var projektledare för ombyggnationen.

Mötesrum

Skandia Fastigheters huvudkontor blev ett mer långsiktigt kontor.

“Det luktar till och med nytt”

I början av 2023 presenterades projektet för alla medarbetare på kontoret. De fick veta att de skulle sitta kvar i de gamla kontorslokalerna, som skulle byggas om med ett hållbarhets och återbruksfokus.

– Stämningen var inte på topp under det mötet. Det blev en riktig snackis om att folk trodde att vi mest skulle ”sminka en gris”. De trodde att det skulle bli halvbra och att det inte skulle bidra till så stor förändring. Efter att det blev klart var reaktionen en helt annan. Det blir en otroligt stor skillnad bara att klä om möblerna. Vi ställde ut den första rekonditionerade teststolen så alla kunde titta. Spontana reaktioner var att “det luktar till och med nytt”.

Klimatpåverkan i kg CO2

Antal rekonditionerade möbler: 350 st
Totalt vid rekond : 5007 kg CO2
Totalt vid nyproduktion: 17 000 kg CO2
Besparingar mot nyproducerat: 12 504 kg CO2

Rekond av kvalitetsmöbler innebär även stora ekonomiska besparing, mellan 50 - 70 % lägre än att köpa nytt, beroende på möbeltyp.

 

Leta material och tyger med låg klimatpåverkan

Lokalen är 1300 kvm och till sin hjälp hade Skandia Fastigheter Koponen & Stenqvist arkitektur. Sajkla var rekondleverantör för de 350 möbler som skulle rekonditioneras. Det var bland annat skåp för personlig förvaring som lackats om, skrivbord som tagits tillvara och skrivbordsstolar som använts sedan 2006 har klätts om. Taiga Koponen har tillsammans med Mikael Stenqvist ansvarat för inredningen och berättar att tidigare handlade inredningsprojekt till stor del om att välja nya möbler. Nu har de istället lagt tid på att hitta material och tyger med låg klimatpåverkan att klä om befintliga möbler med, som passar in i det nya designkonceptet.

– För att få en hållbar helhet valde vi samma tyg till alla kontorsstolar. Det gör det enkelt att flytta runt dem mellan arbetsplatserna och det ger ett lugn åt hela kontoret som har fått en ny känsla men med gamla möbler. Att jobba med återbruk handlar mycket om att våga testa nya sätt att göra om inredning. Moroten och drivkraften är framförallt att veta att man bidrar till en lägre klimatpåverkan, sedan är det fantastiskt kul att det kan bli lika snyggt som med ny inredning, säger Taiga.

Koponen Stenqvist_Foto Nils Kvarnfors

Mikael Stenqvist och Taiga Koponen.

Ny reception_lounge_1

Receptionsdisken där sittdelen till vänster är återbrukade soffor med ny klädsel.

Plattformen underlättar planeringen

Inför projektet hade alla möbler och inventarier inventerats i Sajklas plattform. Den ger en överskådlig bild av de möbler som finns, och all information som behövs för att planera hur de ska kläs om för att passa in i det nya kontoret, fortsätter Taiga.

– Vi har kunnat beställa rekond på i stort sett alla möbler som valts ut i möbelbiblioteket. Totalt är alla möbler i receptionen, arbetsplatserna och mötesrummen rekondade. Resultatet har verkligen blivit bra med bland annat omlackerade förvaringsskåp. Att tillverka skrivbord belastar miljön hårt och att vi kunde behålla underredet på dem var viktigt då det är där det stora klimatavtrycket sitter. Den möjligheten tar vi med oss till kommande kontorsprojekt. Vårt arbete har underlättats enormt då Sajkla har hållit ihop hela processen med jobb runt tidsplan och kunskap kring rekonditionering.

Klimatbesparing på 70% mot nyköp

Sajkla genomförde inventering, rådgivning av materialval samt även en detaljerad klimatberäkning i ett nytt verktyg som tagits fram tillsamman med Miljögiraff. Beräkningen visar att de sänkt sin klimatpåverkan med 70% mot nyköp. Sara Eriksson berättar mer.

– Med verktygets hjälp har det varit möjligt att beräkna att rekonden har kostat ungefär 5 ton i CO2-utsläpp. Skulle vi köpt alla möbler nya hade det kostat cirka 17 ton. Vi gjorde liknande uträkningar för återbrukat byggmaterial, vilket visade sig ligga mycket högre i CO2-utsläpp med 14 ton. Så tack vare återbruk finns det totalt sett, för både bygg- och inredningsbranschen, mycket besparingar att göra med relativt små medel.

– Den stora fördelen är att vi får en mycket lägre klimatpåverkan, vilket är det fastighetsbranschen strävar efter. Med verktygets hjälp har det varit möjligt att få fram att rekonden har kostat ungefär 5 ton i CO2-utsläpp. Skulle vi köpt alla möbler nya hade det kostat cirka 17 ton.

Framför allt har det handlat om framgångar

Visst har det funnits utmaningar i projektet, men framförallt har det handlat om framgångar menar Sara. Bland utmaningar nämner hon att det varit tidskrävande. Men som ofta med nya processer tar det tid att bygga upp nya rutiner. Det krävs även en del planering kring transport och förvaring. Budgeten är en annan aspekt då det är svårt att få en träffsäker kalkyl i ett tidigt skede. Det kan till exempel dyka upp oförutsedda saker som att produkter inte går att rädda. Medan andra produkter går mycket lättare än man tidigare trott.

– Utmaningarna handlar till stor del om att underbygga att alla är med på banan och förstår varför vi gör det här, och att låta det ta sin tid. Vi är inne på ett ganska nytt område och man får fortfarande vara kreativ för att hitta lösningarna och akta sig för att lockas in på de enklare vägarna.

Klimatpåverkan per möbel (1 st), jämfört med nyproduktion (1)

Diagrammet visar klimatpåverkan för rekond, per möbel, jämfört med nyproduktion.

Ta hand om befintliga möbler är en framgångsfaktor

Bland framgångsfaktorerna nämner Sara valet att klä om befintliga möbler och vad det ger för effekter för miljön.

– Den stora fördelen är att vi får en mycket lägre klimatpåverkan, vilket är det fastighetsbranschen strävar efter. Vi behöver förändra vårt tankesätt och hur vi arbetar då vi vet att vi har ett stort klimatutsläpp på totalen idag. En viktig fördel är att det går att skräddarsy möblerna med hänsyn till kulörer och materialval. Vi har kunnat välja mycket efter den färgpalett vi redan har eftersom vi inte behöver ta hänsyn till vad som finns ute på marknaden. Vi har lärt oss otroligt mycket i det här projektet och såväl medarbetare som besökare är jättepositiva och inspirerade till att jobba mer på det här sättet.

Nytt verktyg för detaljerad klimatdata vid rekond

Sajkla har under hösten 2023 tagit fram ett nytt verktyg för detaljerad klimatdata över rekondprocessen. Verktyget är framtaget tillsammans med Miljögiraff och bygger på insamlad data från Sajklas specifika leverantörer och deras processer. Dessa processer har sedan med hjälp av LCA verktyget SimaPro kopplats ihop med dataset från databasen EcoInvent. Verktyget ger en indikation på klimatpåverkan för rekondering av möbler och används i återbruksprojekt.

Läs mer om verktyget
 

Inspiration rekond

IMG_8814

Före

Resized_20230602_1543131
Capisco.original

Efter

furniture-item_oLzperz.max-1500x1500

Före

Konferesstol

Efter

Mötesrum

Möterum med rekondade stolar från EFG

IMG_1404

Före

IMG_1405
e569HdYt2NbLZNzJ4lNuMuaAgSk1fkJm-4B9gJTlbN05GllLpMOeFRd5dc0eVvhBCl5NcyMq9kHDr6fvK_yIJTsHLpL80RzA43nZat0wPJRE6aPfQErEE7Pk0yzzmbh7pshMXhmUUxr6pdvVXW431dcioQ=s2048 2

Efter

furniture-item_indZiDt.max-600x600

Före

Rekond_Skrivbord

Efter

Skandia Fastigheter kontor

Efter

I projektet med Skandia Fastigheter rekonditionerades totalt 350 möbler. Låt dig inspireras av fler före- & efter bilder på vår sida för rekond.

Se fler bilder före- & efter rekond

Publicerat: