Kristina Lindkvist jobbar som inredningsarkitekt på KUB Arkitekter i Göteborg och fick i uppdrag av June Avfall & Miljö i Jönköping, att ta fram ett inredningsförslag för deras nya lokaler. I vår intervju med Kristina berättar hon om hur det är att jobba i ett inredningsprojekt med återbruksfokus.

June-Kristina-Lindkvist-redigerad.png

Kritina Lindkvist uppmanar fler att jobba med återbruk.

Återbruk behöver inte vara så krångligt

Från början fanns inga krav på återbruk i Juneprojektet utan Kristina fick möjlighet att forma inredningen utefter deras behov och önskemål. Med tanke på den profil de har och det de jobbar med, avfallshantering och kretslopp, så kändes det helt naturligt att detta skulle synas även i deras inredning berättar Kristina.

– I Jönköpings kommun finns än så länge ett väldigt litet lager med möbler för byteshantering och därför trodde inte medarbetarna på June att det fanns så stora möjligheter att gå vidare med våra idéer. Men jag berättade att det finns flera chanser att hitta återbrukade möbler via andra kanaler och övertygande dem att det inte skull vara så krångligt. Och att resultatet skulle motsvara deras ursprungliga förväntningar på projektet, förklarar Kristina.

Frakt stol Gemla (1).jpg

44 st stolar av modell Wien valdes ur Möbelbrukets sortiment till projektet June.

Hur kom du på idéen att låta återbruk ta så stor plats?

– Jag har alltid tyckt att det är viktigt att, som första steg innan man beställer nytt, inventerar vad som finns bland befintlig inredning. I det här fallet var återbruk en naturlig fortsättning på verksamhetens profil och ett självklart val. Vi på KUB-arkitekter låter alltid gestaltningsidéerna komma först genom att initialt utforma ett gestaltningskoncept som ställer sig fritt till om projektet ska innehålla återbruk eller inte. Vi förespråkar alltid möjligheterna med återbruk där det går, av miljö- och resurshänsyn, men helheten baseras först och främst på verksamhetens behov och önskemål för att bli långsiktigt hållbart.

– Då är det en fördel när det inte finns fullständiga krav på återbruk i ett projekt, man har gestaltningsidén att förhålla sig till men vi kan göra bra lösningar och samtidigt optimera utifrån budget. Jag har alltid uppskattat återbruk och jag ser det både givande och utmanande. Man utgår från de resurser som finns och ett mantra som jag alltid har med mig är att man vårdar, sparar och tar tillvara på.

Även om det är ett återbruksprojekt ska arbetet alltid bygga på en gestaltningsidé i första skedet. Hänsyn ska tas till hur man vill att det ska upplevas och det ska inte spela någon roll om det är gammalt eller nytt.

Viktigt med nätverk i återbruksprojekt

En av utmaningarna med återbruksprojekt kan vara att hitta möbler av kvalitet och i stor volym. Kristina har jobbat med återbruksprojekt tidigare och har fått många kontakter under tiden.

– Om man som jag är en ’Rea-tant’ så kräver det att man bygger upp ett nätverk med olika kontakter som finns inom området. Återbruksprojekt kräver ofta snabba beslut och man måste vara ute i precis rätt tid för att fånga godbitarna och för att få de volymer som ofta är svårt att få tag på. I stressade projekt fungerar det faktiskt bra, men man måste ha ett mandat från beställaren för att kunna agera. I Juneprojektet var Möbelbruket en av de kontakter som jag nyttjade.

Hur blev resultatet?

– Jag är mycket nöjd med resultatet och känslan av att det är som en ny miljö. De som besökt June kan inte se att det är andrahands möbler vi använt, bara att vissa produkter stilmässigt är från en annan tid. Extra roligt är att även medarbetarna på June är nöjda eftersom återbruk inte var deras första tanke i början av projektet.

June-1.jpg

De gröna Wienstolarna har från början funnits på Alingsås lasarett och har rekonditionerats av Stolfabriken i Tibro för Möbelbruket.

Vår logga är grön, så vi vill att våra lokaler och allt i dem ska signalera det vi står för. Avfall är idag något väldigt roligt och utvecklande att jobba med. Förr var återbruk något smutsigt, idag har cirkulär ekonomi gett vår bransch en rättfärdig värdighet. Vi jobbar med att avfall inte ska finnas, det ska cirkulera. Hela vår arbetsplats är ett bevis på att det fungerar!

Hanna Allemyr, June Avfall & Miljö.

Återbruk kräver professionalitet

Kristina berättar att projektet flöt på i stort sett utan bekymmer. Det enda var en stor återbruksleverantör som inte höll måttet på funktion och rengöring som utlovat vid en stor beställning av förvaringsmöbler.

– Detta var en stor besvikelse som kan utmana hela återbruksverksamheten eftersom man kan bli stående helt utan produkter om de man beställt inte fungerar. Det gäller att alla aktörer är fullt professionella genom hela ledet.

Vad hade gjort det enklare för dig?

– Det finns bara ett svar – större utbud och större lager. I fallet med June gjorde Möbelbruket det enkelt för oss då de har hela nätverket samlat med kontakter för renoveringen och alla yrkeskunskaper som behövs Allt var sammanhållet med bra återkoppling under hela arbetes gång, och priset var bra. Möbelbruket och alla möbelproducenter i Tibro blir tillsammans ett nätverk som de kan komma hur långt som helst med. Där finns alla möjligheter att få till storskaligt återbruk bara man hjälper varandra. Sedan ska man självklart fortsätta med nyproduktion, men då är det kvalitetsmöbler med möjlighet till återbruk som ska tillverkas.

Vad behövs från återbruksmarknaden för att förenkla arkitektens val av återbruk?

Kristina förklarar att det behövs fler nätverk liknande Möbelbruket med parter som tänker på ett liknande sätt och erbjuder produkter som kan anpassas och förädlas utifrån arkitekternas och kundernas önskemål. Återbruksaktörerna måste profilera sig ännu mer mot fastighetsägare och övriga parter och erbjuda enkla system för dessa för att göra det lättare att ta tillvara begagnade möbler och andra inventarier.

Men en positiv trend som sats i rullning är att vi går mer och mer ifrån att slänga våra möbler till att börja ta hand dem.

Tips och råd till andra inredningsarkitekter

Vi bad om Kristinas bästa tips inför uppdrag med återbruk och vad man ska tänka på för att få in mer återbruk i sina projekt.

– Tipset för att kunna jobba mer med återbruk är att läsa på sin stilhistoria. Det är också viktigt att ha stor kunskap om olika material, ytbehandlingar, stoppningsmaterial och tillverkningsmöjligheter. Det är bra att veta vad möbeln är tillverkad av, det vill säga vad möbeln har i sitt miljömässiga bagage. Med bakgrund som möbeltapetserare har jag genom praktisk erfarenhet fått stor kunskap om vad möbler har för uppbyggnad och hur man bör behandla befintliga möbler för att de ska vara långsiktigt hållbara. Även om det är ett återbruksprojekt ska arbetet alltid bygga på en gestaltningsidé i första skedet. Hänsyn ska tas till hur man vill att det ska upplevas och det ska inte spela någon roll om det är gammalt eller nytt. Bara för att det är återbrukad inredning ska inte heller kraven sänkas på kvalitet. Där visar Möbelbruket på att det går att leva upp till kvalitetskrav även på begagnat.

– Slutligen ett generellt råd: våga jobba mer med återbrukat, det är tidskrävande men roligt och väldigt givande!


Se hur processen vid en rekonditionering går till genom att se den här filmen

Växthuseffekten av åtgärden att nyproducera en trästol jämfört med åtgärden att renovera

  • Nyproducerad : 6 kg co2-ekvivalenter
  • Rekonditionerad : 3 kg co2-ekvivalenter
  • Besparingen vid rekonditionering av stolen Wien till June Avfall & Miljö:
  • 44 st trästolar = 132 kg co2