Hjo kommun berättar om sitt första år med Sajklas plattform

I filmen visar och berättar Hjo kommun om sitt arbetet kring befintliga möbler det senaste året. Hur möbler i kommunala förråd har uppdaterats och blivit som som nya.

hjo-film-cirkular-play.jpg

Lyssna till intervjun av Sveriges Radio Skaraborg P4

Den 5 april gjorde Sveriges Radio Skaraborg P4 en intervju med Hjo kommun. Här berättar de om hur daglig verksamhet LSS har ett meningsfullt uppdrag där de tar emot möbler, inventerar och lägger till möblerna i det digitala möbelbiblioteket så att alla anställda kan se och boka kommunens överblivna möbler. Den ekonomiska besparingen är stor, efter att synliggjort möbler på intranätet och utvärderat efter 9 månader berättar de att de sparat 3000 kr per cirkulerad möbel i kommunen.
Hör Annica Carter, Hållbarhets- och kvalitetsstrateg och Hanna Hagkvist, Möbelsamordnare berätta om arbetet.

Lyssna 2:51 in programmet P4

Vi har utvärderat och sparat 3000 kr per cirkulerad möbel i kommunen.

Publicerat: