Från inventering till bokning på två veckor - Så gjorde Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun är en av fem kommuner som efter sommaren startade i Sajklas Innovationsprojekt. Det gav dem möjlighet att börja med ett pilotprojekt, en skola som skulle tömmas och rivas. På bara en månad har de lyckats inventera 1800 möbler och cirkulerat runt 280 av dom.

IMG_1283

Vi fick en pratstund med Joakim Bohlin på avfallsenheten, innan han sprang vidare till nästa uppdrag. Han berättar om hur det varit att synliggöra skolans möbler digitalt. Och att lång planering kanske inte alltid behövs för att komma igång med bokning och fysisk hantering av möbler.

Krav på att hålla nere avfall

Ett tydligt exempel på behovet av cirkulär möbelhantering var när kommunen skulle renovera sitt kommunhus. I samband med att de skulle flytta till tillfälliga lokaler kom det fram att där fanns en massa höj- och sänkbara skrivbord.

– Dessa slängdes tyvärr, vilket bland annat vi på avfallsenheten tyckte var väldigt onödigt. Sedan tidigare hade Maria Alm, miljöstrateg, varit i kontakt med Sajkla, så vi kände till plattformen redan innan. Avfallsenheten har krav på att hålla nere avfallet i kommunen och vi har en god överblick över hur mycket som faktiskt slängs. Tack vare ett system där möblerna synliggörs, och man får en uppskattning om hur mycket det är, kan vi peka på vinster för både ekonomi och miljö, säger Joakim Bohlin. Tillsammans med kollegorna Josefine Gustafsson och Emma Friberg ser han fram emot att äntligen börja jobba med att cirkulera möbler.

Skolan blev ett pilotprojekt

Innovationsprojektet gav avfallsenheten i Stenungsunds kommun möjlighet att få igenom ett pilotprojekt tillsammans med sektor utbildning, för att komma igång och testa. Kommunen har en skola som ska tömmas för att sedan delvis rivas. De 1800 möblerna i skolan inventerad Joakim helt själv under en veckas tid.

– Det gick snabbt, mycket tack vare att vi hade alla möbler samlade på ett ställe i skolan. Plattformen är väldigt användarvänlig och det är enkelt och smidigt att inventera med mobilen. Det är tydligt med vilken information som ska läggas in. Efter ett tag fick jag idéer om att komplettera med information om möbeltillverkare då det kan visa på kvalitet. Då var det bara att gå in och göra den lilla ändringen i efterhand på redan inventerade möbler.

32944189 (2)

Joakim Bohlin, avfallsenheten i Stenungsunds kommun.

CF0FD347

Ett av förråden med skolmöbler som har inventerats.

I snitt beställs det runt 20 möbler på varje order, några har till och med bokat möbler som de kommer behöva på lite sikt. Tidigare fick skolorna skriva ner sina behov i en lista vilket innebar en massa administrativ hantering. Nu kan de istället titta i möbelbiblioteket i plattformen och direkt se vad som finns.

Joakim Bohlin, avfallsenheten Stenungsunds kommun.

Från inventering till bokning på två veckor

Direkt efter att Joakim var klar med inventeringen kunde de släppa på bokningen för de skolor som skulle göra beställningar. Efter bara två veckor var de igång att cirkulera möbler, och det blev en strykande åtgång.

– När vi släppte bokningen var det så många inne i systemet samtidigt så några fick vänta med att boka. I snitt beställs det runt 20 möbler på varje order, några har till och med bokat möbler som de kommer behöva på lite sikt. Tidigare fick skolorna skriva ner sina behov i en lista vilket innebar en massa administrativ hantering. Nu kan de istället titta i plattformen och direkt se vad som finns.

Omvänd beslutsväg

Joakim berättar att de sett ett behov av cirkulär möbelhantering länge. Nu ville de komma igång så fort som möjligt och frågan har fått gå lite omvänd väg mot vad den brukar göra, menar Joakim.

– Man skulle kunna säga att vi jobbar underifrån, vi tog initiativet och testar oss fram. Sedan kan vi förankra det och visa på resultat för kommunledningen. Ofta är det precis tvärtom, att det först kommer ett beslut uppifrån. Men oavsett hur mycket vi hade planerat så dyker alltid frågor upp längs vägen ändå. Så det är bara att köra igång och ta det därefter. Vi hade bra förutsättningar att börja med den här skolan som pilotprojekt då skolorna ofta har väldigt begränsad möbelbudget. Och att vara med i ett Innovationsprojekt med flera kommuner är kul då vi är en engagerad grupp som tar del av varandras erfarenheter.

Man ser så tydligt vad som finns att cirkulera internt och det är fantastiskt att möblerna kommer till användning igen.

Josefine Gustafsson, avfallsenhetenStenungsunds kommun.

Visioner som fyller hållbarhet i tre dimensioner

Tidigare har Stenungsunds kommun inte haft någon övergripande kontroll över allt som köps in, utan det har varje enskild enhet hanterat själva. Nu när de kommit igång bubblar många frågor upp som de behöver ta vidare. Finns det någon som lagar möbler? Vem monterar hyllor och installerar diskmaskiner? Vart ska alla möbler förvaras som finns över?

Just nu är de bara tre personer, Joakim, Josefine och Emma, som roddar med alla möbler i Sajklas plattform. Men de utvärderar och lägger en plan för hur hanteringen ska se ut i ett större perspektiv. Joakim berättar att deras vision är ett centrallager där det finns möjlighet för reparation och enklare renovering av möbler.

– Nu kan vi ta våra tankar och idéer vidare som vi på avfallsenheten haft. En dröm hade varit ett eget snickeri med målarrum, där vi kan ta hjälp av elever och även arbeta pedagogiskt med återbruk och upcycling. Vår återvinningscentral skulle kunna vara en samlingspunkt, dit man åker för att få tips, tar en fika och kollar i återbruksbutiken. Det skulle skapa arbetstillfällen och samtidigt bidra till alla tre hållbarhetsaspekterna. Om några år kanske vi är där!


Om Innovationsprojektet

Kommuner fick under sommaren 2023 erbjudande om att ingå ett innovationsprojekt med Sajkla, bilda nätverk och möjlighet att jobba kring gemensamma frågeställningar vad gäller cirkulär möbelhantering. Första projektåret innehåller bland annat digitala träffar med olika utbildningar, möten med tidigare kommunkunder och abonnemang på plattformen

Läs mer om Innovationsprojektet

Publicerat: