Branschen som pushar gränserna

Amalia Marin är inredningsarkitekt med drygt 10 års branscherfarenhet. I en kort intervju berättar hon om kunskapsbehov inom cirkulär omställning och vad hon tror krävs för att vi ska ta omställningen till nästa nivå.

IMG_0626

Amalia driver ett eget nystartat företag men är även konsult för Sajkla. Under hösten är hon bland annat moderator för utbildningen Möbler i Cirkulär Omställning 2023. En utbildning som vänder sig till alla som jobbar med återbruk och inredningsprojekt.

Branschen pushar gränserna

Amalia berättar att hon upplever att det kan var svårt att få en överblick över allt som händer inom hållbarhet i inredningsbranschen, att det puttrar både här och där. Därför blev hon glad när hon fick frågan om att sätta ihop utbildning “Möbler i Cirkulär Omställning 2023”.

– Jag vill att den här kursen ska göra direkt nytta för de projekt man sitter i, spara möda, slit och pengar. Eftersom jag själv försöker lära mig allt jag kan och haft fokus på frågan i några år nu kunde jag bara utgå ifrån mina egna intressen. Jag satte helt enkelt ihop en kurs jag själv som inredningsarkitekt hade velat gå. Den här utbildningen kan hjälpa till att få insyn i vad olika aktörer jobbar med just nu, det känns viktigt att hålla den aktuell eftersom branschen pushar gränserna hela tiden.

Det finns stora ekonomiska besparingar att göra om man har kunskapen att genomföra återbruksprojekten på rätt sätt. Dåliga eller bra tider, det är ändå överordnat att göra det som står i ens makt för att minska utsläppen och hushålla med våra gemensamma råvarutillgångar.

Relevant för det man jobbar med dagligen

Utbildningen har en bred mix av gästföreläsare. Deras olika bakgrund ger flera intressanta vinklar och kunskaper på ämnet cirkulär omställning. Här finns en samlad kompetens inom livscykelanalys, cirkulär ekonomi, upphandling, producenter, återförsäljare, fastighetsägare och inredningsarkitekter såklart.

– Sammansättningen på varje träff stävar efter att 1+1 ska bli 3, det vill säga att de olika gästernas kunskap och roller ger en större bild. Jag ville också ha en geografisk spridning på gästerna, och hoppas på att inredningsarkitekter och projektledare ifrån hela landet vill gå kursen och känner att det är relevant för det dom jobbar med dagligen.

Spara pengar genom att jobba på rätt sätt

– Nu när tiderna är väldigt osäkra i branschen hoppas jag att kontoren och beställarna är modiga och satsar på återbruk och cirkulära lösningar, att inte bara sitter still och gör som man brukar, fortsätter Amalia.

– Det finns stora ekonomiska besparingar att göra om man har kunskapen att genomföra återbruksprojekten på rätt sätt. När man väljer bra cirkulära alternativ ur nyproduktion bäddar man för sig med långsiktigt låga livscykelkostnader. Dåliga eller bra tider, det är ändå överordnat att göra det som står i ens makt för att minska utsläppen och hushålla med våra gemensamma råvarutillgångar.

Läs mer och anmälan till "Möbler i Cirkulär Omställning"
 

Om Amalia

Utbildning: Konstfack.
Yrke: Inredningsarkitekt MSA med dryga 10 år i branschen.
Erfarenhet: Har jobbat med offentlig miljö, kontor och lärmiljöer.
Aktuell med: Nystartat eget företag, konsultar och är moderator för Sajklas utbildning Möbler i Cirkulär omställning 2023.
Drivkraft: Glädjen att förändra tillsammans.

Publicerat: