Förverkliga cirkulära inredningar och återbruk i offentliga miljöer med utbildningen Möbler i en Cirkulär omställning.

En dag med fokus på kunskap och nätverk, från tanke till handling. Målet med dagen är att du får både fakta och konkreta exempel på effekter och motiv till hur cirkulära möbler kan bidra med både miljömässig och ekonomisk vinst. Dagen innehåller en helhet och bredd som ska svara på de flesta frågor om återbruk vilket gör att du kan kommunicera och använda kunskapen vidare på ett tryggt sätt.

Utbildningen riktar sig till både privata och offentliga organisationer som hanterar stora volymer möbler, inredningsarkitekter, inredare, designers, aktörer i möbelbranschen, inköpare och upphandlare inom offentlig verksamhet m fl.

Anmälan

Den 8 september kl 8.30 -13.00
Digitalt via Google Meet
Pris: 2995 kr/pp exkl moms
Intresseanmälan: info@sajkla.se

Utbildare

Sajkla arrangerar, föreläser och modererar utbildningen. Ett utbildningsteam som på olika vis aktivt driver en cirkulär omställning av möbelbranschen är inbjuden. Under detta tillfälle får du träffa Miljögiraff, Anderwald Studio och Inrednings- & Upphandlingsrådgivning

Jenny Ekman 210601 ratio 3.2

Jenny Ekman, Sajkla

Med rötter i tillverkande möbelindustri utvecklar Sajkla en plattform skräddarsydd för ett cirkulärt möbelflöde.

"Det gömmer sig ett enormt värde och nytt potential i befintlig råvara. Att det fortfarande kasseras stora mängder möbler idag är helt obegripligt. Nu ändrar vi på det!"

Foto-Pontus-Johansson7142_-MAJA.jpg

Maja Jakobsson, Miljögiraff

Miljögiraff ger stöd i kreativ och tvärvetenskaplig produktutveckling för att skapa hållbar utveckling.

"Vi står inför en av de största produktions/konsumtions förändringarna sen industriella revolutionen och måste jobba gränsöverskridande och kreativt för att engagera och attrahera varandra."
Mer om Miljögiraff

Duo.jpg

Alice Andersson och Amanda Ostwald, Anderwald Studio

Anderwald Studio skapar cirkulär inredningsarkitektur med en obeveklig tillämpning av upcycling och återbruk.

"Genom samarbete med leverantörer, byggentreprenörer och kunder har vi utvecklat en process som möjliggör en cirkulär inredningsarkitektur som inte bara bidrar till en grön klimatförändring utan även gör det ekonomiskt fördelaktigt att välja cirkulärt."
Mer om Anderwald Studio

Christina.jpg

Christina Jönsson, IU Inrednings- & Upphandlingsrådgivning

Christina har jobbat med LOU, Lagen om offentlig upphandling i många år och de senaste åren hjälpt kommuner att upphandla möbler och övrig inredning.

"Mitt fokus är att ställa miljö- och kvalitetskrav redan från start i inredningsprojekt. På det sättet hjälper jag en upphandlande myndighet att göra både ekonomiska och klimatsmarta besparingar."
Mer om IU Inrednings- & Upphandlingsrådgivning