Möbelbibliotek

Förvalta över tid, cirkulera internt eller ersätta ett nyköp med rekonditionerade möbler? Möbelbiblioteket ger dig möjlighet att ha framförhållning och översikt på verksamhetens möbler. Synliggöra, förändra och förvalta möbler under hela dess livslängd är ett nytt sätt att konsumera inredning på, utan att förbruka stora naturresurser.

boka-mobelbiblotek-2022_NOV-right_screen

Lägg in möbler i möbelbiblioteket

Alla möbler som inventeras landar i Möbelbiblioteket. Här kan möbler finnas dokumenterade hela sin livslängd eller tillfälligt i ett specifikt projekt. För att få med all information om möblerna guidar inventeringsappen dig i hur du ska göra. När du sparar laddas all information och de bilder som appen samlar in direkt upp i möbelbiblioteket. Läs mer inventering.

Nu kan användare inom samma organisation se möblerna. Det går att söka bland all inhämtad information, och se vilken plats möblerna finns på. Det är enkelt att ändra en möbels information, plats och antal. Möbler som inte är i bruk kan bli synliga och bokningsbara för andra med ett enkelt knapptryck.

Vad går att göra med möblerna?

Cirkulera internt, ersätt ett nyköp, eller håll koll över tid. All information i ditt möbelbibliotek är ett bra underlag när något ska göras om. För hantverkare som arbetar med att klassificera återbrukspotentialen finns bilder att använda för det ändamålet. För inredaren finns möjligheten att se och hitta möbler med rätt antal, i samma stil eller storlekar. Den dagen då det blir aktuellt med exempelvis ny färg och nytt tyg vid en rekond, finns allt underlag en leverantör behöver för att svara på din offertförfrågan.

Köp till tjänster

Om möbler ska förändras sparar det mycket tid och pengar att tidigt i återbruksprojektet sortera bland inventerade möbler. För att ta reda på vilka möbler som är värda att satsa går det att köpa till tjänsten klassificering & rekommendationer. Det hjälper dig att se vilka som bör behållas i befintligt skick och vilka som kan omgestaltas till nya möbler. Du kan också kontrollera att nya möbler är återbrukbara redan innan köpet.

Hela plattformen bygger på att det ska bli lätt att hålla samman och se volymer av samma modell. Antalet är en viktig funktion i återbruksprocessen om en industriell rekond ska kunna ersätta ett nyköp i framtiden. Många möbler kan idag uppdateras via möbelindustrin och upplevas som nya. Läs mer om hur en rekond av möbler går till.

Cirkulera internt

Synliggör möbler som inte är i bruk för andra och gör dom bokningsbara. Möbelbiblioteket innehåller ett ordersystem för att flytta möblerna inom organisationen som består av intresseanmälan och order. Boka möbler med ett knapptryck, välj antal och tid för när du önskar få möblerna på plats. Bokningar hanteras av en möbelansvarig. Här kan även ett offertförfarande för rekonditionering starta om den som bokar vill göra om möblerna.
Läs mer om bokning.

Möbelbiblioteket innehåller underlag och funktioner för ett effektivt och transparent återbruk.

Offertunderlag

Beställningsunderlag

I möbelbiblioteket kan du enkelt ta fram offertunderlag för rekond och skicka vidare till vem du vill så att leverantörer kan lämna bra priser utan att chansa. Informationen kring varje möbeltyp gör arbetet snabbare för en hantverkare att bedöma hur jobbet ska göras. Du som kund styr själv över vilka specifika leverantörer som upphandlas vid rekonditionering av möbler.
Läs mer om rekonditionering.

Vill du veta mer? Boka en demo

Boka ett digitalt möte så visar vi hur plattformen fungerar.

Boka demo
phone-right-10deg-inventera