Oftast inte, om man inte transporterar väldigt långt.

RISE  har gjort en undersökning i projektet Cirkulära Möbelflöden: Blir cirkulärt bättre för miljön? Där framkommer det att affärsmodeller som bygger på att rekonditionerade möbler som fortsätter att användas och har fått en förlängd livslängd, kan minska klimatpåverkan med ungefär 30% om det ersätter nyproduktion.

Men hur påverkar transporterna denna miljövinst?

Man skulle kunna tro att återbruk leder till så mycket ökade transporter att miljövinsten ”äts upp” av den ökade logistiken. Men faktum är att den ökning av transporter och lagerhållning som tillkommer av cirkulära affärskoncept har väldigt liten miljöpåverkan. 

Den ökning av transporter och lagerhållning som tillkommer av cirkulära affärskoncept har väldigt liten miljöpåverkan. 

RISE har undersökt hur mycket transporter påverkar miljön. I undersökningen framgick det att man måste köra en återbrukad stoppad trästol, med en dieseldriven lastbil, tur och retur mellan Malmö och Barcelona, för att det ska ”äta upp” den minskning av koldioxidutsläpp som en tredubbling av möbelns livslängd ger. För en mer komplicerad kontorsstol motsvarade miljövinsten med renovering i stället lika mycket som Sverige – Kapstaden tur och retur!

Transporter

Det här resultatet visar inte bara på en reell miljöbesparing vid återbruk av möbler, det visar också att vi har väldigt effektiva transporter när det gäller gods på lastbil.

  • Blir cirkulärt bättre för miljön?