Marknadsplats

Marknadsplatsen förändras beroende på vilka möbler som publiceras, vårt mål är att skapa ett flöde av möbler så att köpare och säljare kan mötas. Sajkla kan erbjuda tjänster kopplade till marknadsplatsens möbler, vi kan undersöka möjligheter för rekonditionering och dess prisbild och miljöeffekt. Du kan sedan begära en konkret offert anpassad för just dina behov.

Vi förmedlar dina möbler som blivit över.

Här finns ännu bara en liten, liten del av alla överblivna möbler. Vad har din verksamhet för möbler? Boka en inventering av dina möbler hos oss så säljer vi de möbler du lagrar i onödan. Genom att vi publicerar möblerna på marknadsplatsen kan någon annan välja dem och du bestämmer själv till vilket pris du vill sälja dem för.