Klimatberäkning

När kvalitetsmöbler rekonditioneras och ersätter nyproduktion finns stora miljömässiga besparingar att göra. Med Sajklas verktyg för klimatdata är det möjligt att få en detaljerad beräkning av miljöpåverkan vid utförd rekond av möbler.

globe-save-environment-NO_BG

Hjälp med hela processen

Vill du till exempel genomföra en lokalförändring med så låga utsläpp av CO2 som möjligt, då kan vi hjälpa dig. Vi genomför inventering, gör tester på olika möbeltyper, rådger kring materialval och klimatberäknar hela processen. Rekonditionering förlänger inte bara livet på våra möbler, det sparar samtidigt på miljön.

Beräkna miljöpåverkan innan orderläggning

Med verktygets hjälp går det att beräkna vad rekonden kostar i CO2-utsläpp redan innan en order läggs. Det finns till exempel möjlighet att justera tyg och skinnval för att välja material med lägst klimatpåverkan. Beräkningarna visar de miljömässiga besparingarna för ditt återbruksprojekt redan innan möblerna är i fabriken.

Aktiviteter som ingår i rekond

Verktyget tar även hänsyn till alla typer av aktiviteter som ingår i rekonditioneringen. Från att möbeln hämtas hos kund till att möbeln är tillbaka hos kund. Det kan till exempel vara;

  • Transport - Transport från kund till Sajklas leverantörsnätverk, mellan Sajklas nätverk och tillbaka till kund.
  • Råmaterial - Råmaterial som tillsätts i rekonden (tex trä,  tyg,  metall färg, linoleum, lim) Inklusive den mängd som blir spill.
  • Rekondprocessen : Energi, vatten och avfall som används och uppkommer i rekondprocesserna (tex fjärrvärme, förbränning av uppkommen spill)
  • Förpackning - Eventuell förpackning av möbeln mellan Sajklas partners och kund.

Både miljömässig och ekonomisk besparing

Tack vare verktyget går det även att jämföra CO2-utsläpp mot nyproduktion. Datan över nytillverkade möbler är hämtad från EDP:er på liknande möbler, från RISE klimatdatabas och från publika dokument. Rekond av kvalitetsmöbler innebär inte bara miljömässig besparing, det ger även stora ekonomiska besparingar, mellan 50 - 70 % lägre än att köpa nytt, beroende på möbeltyp.

Fil 000 (1)

Helhetslösning för rekond

Sajkla är en mäklare av tjänster när du vill uppdatera möbler istället för att köpa nytt. Hos oss finns leverantörer från möbelindustrin anslutna för att hjälpa till med en helhetslösning från inventering till rekond. Vi hjälper dig med projektering, inventering & klassificering, hämta, mellanlagra och leverera på ett enkelt sätt som spar tid.

Läs mer om rekond
 

Fakta om verktyget

Verktyget är framtaget tillsammans med Miljögiraff och bygger på insamlad data från Sajklas specifika leverantörer och deras processer. Dessa processer har sedan med hjälp av LCA verktyget SimaPro kopplats ihop med dataset från databasen EcoInvent. Verktyget ger en indikation på klimatpåverkan för rekondering av möbler och används i återbruksprojekt.

Klimatberäkning av Skandia Fastigheters huvudkontor

På uppdrag av Skandia Fastigheter genomförde Sajkla inventering, rådgivning av materialval och klimatberäkning när deras huvudkontor i Stockholm skulle förändras. Totalt rekonditionerades 350 möbler. Med hjälpa av resultatet från verktyget kunde vi även ta fram besparing i CO2 i jämförelse mot att köpa nya möbler. Beräkningen visar att rekonden har kostat ungefär 5 ton i CO2-utsläpp. Skulle alla möbler köpts nya hade det kostat cirka 17 ton.

Läs om Skandia Fastigheter
Klimatpåverkan per möbel (1 st), jämfört med nyproduktion (1)

Klimatpåverkan i kg CO2

Antal rekonditionerade möbler: 350 st
Totalt vid rekond : 5007 kg CO2
Totalt vid nyproduktion: 17 000 kg CO2
Besparingar mot nyproducerat: 12 504 kg CO2

Vill du ha hjälp med klimatberäkning?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att klimatberäkna ditt rekondprojekt. Kostnad – 3200 kr exkl. moms/möbeltyp.

Kontakta oss