Inventering, klassificering & rekommendationer

Genom oss kan du få en snabb och bra inventering över vilka av dina möbler som är lämpliga att återbruka. Resultatet får du i form av en lista med bild och klassificering i A, B och C över hur lämplig möbeln är att återbruka. Vi lämnar en rekommendation med förslag på nya material, tipsar om vad du kan göra med möbeln och kan även uppskatta priset för att förlänga livet på produkter.

En bra inventering är nyckeln till ett framgångsrikt återbruksprojekt!

Möbelberg.jpg
Inventering s/v

Ofta är det svårt att kunna se vilka möbler som är lämpliga att återbruka. Vissa produkters skick eller kvalité kan ibland göra att det rent miljömässigt inte är bra att återbruka den, ibland är bästa miljönytta är att källsortera och köpa en ny möbel designad för framtida återbruk. Ibland kan priset för att rekonditionera en möbel vara så högt att miljöincitamentet eller affektionsvärdet behöver vara så stort att det ska vara värt det.

En inventeringslista med klassificerade möbler skapar genomförbara underlag och argument. Du har bättre förutsättningar att få översikt och fatta bra beslut, både miljö och ekonomiskt, kring återbruk eller nyinköp. Dessutom sparar du många timmar av din tid, eller arkitektens tid, som du kan använda till viktigare saker hos ditt företag eller organisation.

Så här går det till

Inventering

  1. Med Sajklas inventeringsmall kan du själv genomföra inventeringen med stöd av oss eller beställa hela jobbet av Sajkla.
  2. Inventeringsmallen hjälper dig följa alla moment i en inventering och gör att jobbet går snabbare eftersom förutbestämda frågor leder dig genom arbetet.
  3. Efter inventeringen får du översikt över antalet möbler av varje modell, deras mått och placering i lokalen med mera.

Många gånger kanske det räcker att få möbler inventerade för att uppleva kontroll men vill du omgestalta dem så är det värdefullt att tidigt sortera ut vilka möbler som går att förändra och förädla. Det sparar mycket tid och pengar om du tidigt i ett återbruksprojekt vet vilka möbler som är värda att satsa på därför erbjuder vi klassificering av möbler utifrån återbrukbarhet.

Klassificering och rekommendationer

Vi undersöker möbler för att lämna en klassificering på ekonomisk och miljömässig effekt vid återbruk. Återrapporteringen innehåller en lista där möbler är klassificerade i A, B, C med en rekommendation för varje produkt.

Klassificering
A = Bra att rekonditionera både ekonomiskt och miljömässigt i jämförelse med nya möbler.
B = Bra att rekonditionera men ekonomiska och miljömässiga effekter ungefär är inte så stora.
C = Kan ej rekonditioneras, men bör användas tills det är tid för källsortering.

A och B - möbler kan ses som råvara till något nytt där till exempel en inredningsarkitekt tryggt kan använda möbeln för omgestaltning. Klassificeringen innehåller värdefulla rekommendationer där Sajkla föreslår vad som går att göra med möbeln. Här har vi sparat din tid och säkrat upp att det material du vill återbruka går att återbruka och hur det kan genomföras i nästa fas.

Boka inventering, klassificering & rekommendationer

Kostnad inventering om Sajkla genomför hela jobbet: 750 kr/tim exkl moms + resor

Kostnad klassificering med rekommendationer per unik möbeltyp:
stol/bord 200 kr
fåtölj 300 kr
soffa 400 kr

Kontaktat oss via Mail eller Telefon

Snabb rådgivning

Går det att slipa och lacka om den här ytan? Måste vi täckmåla? Kan faneret bytas ut? Hur vet vi om soffan går att klä om? Prata med en experter inom träbord, trästolar, metall och stopp. Facetime är ett bra verktyg för att vi på ett snabbt sätt kan rådgöra med dig om processer med äldre möbler. Boka tid för att rådgöra på distans genom att skicka ett Mail eller Ringa oss!

Kostnad: 400 kr/påbörjad halvtimma exkl moms