Inventering & klassificering

Genom oss kan du få en snabb och bra inventering över vilka av dina möbler som är lämpliga att återbruka. Resultatet får du i form av en lista med bild och klassificering A-C hur lämplig möbeln är att återbruka. Vi kan även uppskatta priset för att förlänga livet på vissa produkter.

  • Möbelberg
  • Inventering s/v

Ofta är det svårt att kunna se vilka möbler som är lämpliga att återbruka. Vissa produkters skick eller kvalité kan ibland göra att det rent miljömässigt inte är bra att återbruka den, utan bästa miljönytta är att källsortera och köpa en ny möbel designad för framtida återbruk. Ibland kan priset för att återbruka vara så högt att miljöincitamentet eller affektionsvärdet behöver vara så stort att det ska vara värt det.

En inventeringslista skapar underlag och argument. Du har bättre förutsättningar att få översikt och fatta bra beslut, både miljö och ekonomiskt, kring återbruk eller nyinköp. Dessutom sparar du många timmar av din tid, eller arkitektens tid, som du kan använda till viktigare saker hos ditt företag eller organisation.

Så här går det till

  1. Ni gör en snabb inventering (ett foto per produkt framifrån, bakifrån och under) och väljer sedan ut allt det ni önskar rekonditionera.
  2. Vi stämmer av ditt förval med alla leverantörer för att få reda på vad de behöver veta om möblerna för att genomför rekonditionering och ev bygga om möblerna, samt analyserar svaren.
  3. Eventuellt behöver vi besöka er och se möblerna för att fylla ut med information i det vi är osäkra på.
  4. Vi undersöker och gör en klassificering på de möbler som vi inventerat på tillsammans med leverantörerna för att veta med säkerhet vad som går att återbruka, vad som är möjligt att göra med produkterna samt sammanställer allt material.
  5. Vi lämnar en inventerad lista med klassificerade möbler klar för omgestaltning. Här har vi sparat din tid och säkrat upp att det material du vill återbruka går att återbruka och hur det kan genomföras i nästa fas.

Nu kan ni rekonditionera möblerna!

Inventering på plats

Denna tjänst är för närvarande enbart möjlig i Västra Götaland och Stockholmsområdet. Inom övriga geografiska områden genomförs konsultation via FaceTime eller annan digital lösning. Eller efter överenskommelse.Vid en konsultation är det en bra uppskattning att efterarbetet tar ungefär lika lång tid som konsultationen på plats eller över FaceTime.

Avgift

800 kr / timma
Resekostnad debiteras med verklig kostnad.
Vårt förstaval är alltid tåg. Tillkommer 350 kr/timma i resetidskostnader.
Alla priser är exklusive moms.

Snabb rådgivning

Går det att slipa och lacka om den här ytan? Måste vi täckmåla? Kan faneret bytas ut? Hur vet vi om soffan går att klä om? Prata med en experter inom träbord, trästolar, metall och stopp. Facetime är ett bra verktyg för att vi på ett snabbt sätt kan rådgöra med dig om processer med äldre möbler. Boka tid för att rådgöra på distans.

Avgift

400 kr / påbörjad halvtimma.
Alla priser är exklusive moms.