Inventering & klassificering

Genom oss kan du få en snabb och bra inventering över vilka av dina möbler som är lämpliga att återbruka. Resultatet får du i form av en lista med bild och klassificering i hur lämplig möbeln är att återbruka. Vi rekommenderar nya material, tipsar om vad du kan göra med möbeln och även uppskatta priset för att förlänga livet på vissa produkter.

  • Möbelberg
  • Inventering s/v

Ofta är det svårt att kunna se vilka möbler som är lämpliga att återbruka. Vissa produkters skick eller kvalité kan ibland göra att det rent miljömässigt inte är bra att återbruka den, ibland är bästa miljönytta är att källsortera och köpa en ny möbel designad för framtida återbruk. Ibland kan priset för att rekonditionera en möbel vara så högt att miljöincitamentet eller affektionsvärdet behöver vara så stort att det ska vara värt det.

En inventeringslista med klassificerade möbler skapar genomförbara underlag och argument. Du har bättre förutsättningar att få översikt och fatta bra beslut, både miljö och ekonomiskt, kring återbruk eller nyinköp. Dessutom sparar du många timmar av din tid, eller arkitektens tid, som du kan använda till viktigare saker hos ditt företag eller organisation.

Så här går det till

Inventering

  1. Du gör inventeringen med Sajklas inventeringsmall eller beställer jobbet av Sajkla. Efter det väljer du sedan ut allt det du önskar rekonditionera.
  2. Vi stämmer av ditt förval med våra leverantörer för att få reda på vad de behöver veta om möblerna för att genomför rekonditionering och ev bygga om möblerna, samt analyserar svaren.
  3. Eventuellt behöver vi besöka er och se möblerna för att fylla ut med information i det vi är osäkra på.

Klassificering och rekommendationer

  1. Vi undersöker och gör en klassificering på de inventerade och utvalda möblerna tillsammans med leverantörerna för att veta med säkerhet vad som går att återbruka, vad som är möjligt att göra med produkterna samt sammanställer allt material.
  2. Vi återrapporterat till dig med en inventerad lista med klassificerade möbler klara för omgestaltning. Du kan även få rekommendationer där vi föreslår vad du kan göra med möbeln. Här har vi sparat din tid och säkrat upp att det material du vill återbruka går att återbruka och hur det kan genomföras i nästa fas.

Nu kan ni rekonditionera möblerna!

Inventering

En inventering kan genomföras av många olika personer. Det viktiga är att den svarar på alla de frågor som krävs i för att kunna göra bedömning och rekommendationer. För att få med all information, vilket inte är svårt om du vet vad du skall titta efter, har Sajkla utvecklat en inventeringsmodell. Där kan du steg för steg ta dig igenom de viktiga frågorna. Med mallen kan er kund själv genomföra inventeringen, eller ni själva. Om det är komplicerat kan ni även ta hjälp av Sajkla för detta moment.

Avgift

Sajkla genomför inventeringen: 200-300 kr / inventerad modell
Priset skiftar lite beroende på inventeringens storlek och komplexitet. Är det fast inredning är det ofta lämpligt att Sajkla genomför inventeringen.
Resor tillkommer, 350 kr/timma i resetidskostnader. Vårt förstaval är alltid tåg.
Alla priser är exklusive moms.


Klassificering och rekommendationer

Med en bra genomförd inventering kan Sajkla ta det materialet och göra en bedömning av möblerna ur återbrukssynpunkt. Här väger vi in möbelns framtida hållbarhet. Det är viktigt att vi tror den kan hålla i många år framöver för att rekonditionering kan rekommenderas. Vi bedömer, tillsammans med leverantörerna i nätverket, vad vi kan göra med möbeln. Kan den målas om och i så fall i vilka färger, går den att stabilisera, kan vi använda benen även om skivan behöver bytas ut mm

Därefter klassificerar vi möblerna/möbeldelarna i A-C.
A innebär utmärkt för rekonditionering
B innebär bra att rekonditionera men med vissa reservationer
C innebär att vi inte rekommenderar återbruk

Med varje möbel följer också en rekommendation där vi föreslår vad ni kan göra med möbeln och i de fall det går en uppskattning på sparad CO2 genom rekonditioneringen.
Presentationen sker sedan digitalt, eller om ni vill, på plats hos er.

Avgift

Klassificera och bedöma enligt ovan: 800-1300 kr / modell
Priset skiftar lite beroende på modellerna. Stolar ofta i de nedre prisregionerna
Resor tillkommer, 350 kr/timma i resetidskostnader. Vårt förstaval är alltid tåg.
Alla priser är exklusive moms.

Snabb rådgivning

Går det att slipa och lacka om den här ytan? Måste vi täckmåla? Kan faneret bytas ut? Hur vet vi om soffan går att klä om? Prata med en experter inom träbord, trästolar, metall och stopp. Facetime är ett bra verktyg för att vi på ett snabbt sätt kan rådgöra med dig om processer med äldre möbler. Boka tid för att rådgöra på distans.

Avgift

400 kr / påbörjad halvtimma.
Alla priser är exklusive moms.