Inventering, klassificering & rekommendationer

Genom oss kan du få kontroll över dina möbler genom en snabb och bra inventering. Resultatet får du i ett möbelbibliotek där inventerade möbler landar och om du vill så klassificerar vi dem i A, B och C över hur lämplig möbeln är att återbruka. Vi lämnar en rekommendation med förslag på nya material, tipsar om vad du kan göra med möbeln och uppskattar priset för att förlänga livet på dina produkter.

En bra inventering är nyckeln till ett framgångsrikt återbruksprojekt!

Ofta är det svårt att kunna se vilka möbler som är lämpliga att återbruka. Vissa produkters konstruktion eller kvalité kan ibland göra att det rent miljömässigt inte är bra att återbruka den, ibland är bästa miljönytta är att källsortera och köpa en ny möbel designad för framtida återbruk. Ibland kan priset för att rekonditionera en möbel vara så högt att miljöincitamentet eller affektionsvärdet behöver vara så stort att det ska vara värt det.

Överblick och kontroll spar tid och pengar

Ett möbelbibliotek med klassificerade möbler skapar genomförbara underlag och argument. Du har bättre förutsättningar att få översikt och fatta bra beslut, både miljö och ekonomiskt, kring återbruk eller nyinköp. Dessutom sparar du många timmar av din tid, eller arkitektens tid, som du kan använda till viktigare saker hos ditt företag eller organisation.

Så här går det till

Inventera.jpg
Sajkla inventera möbelbiblotek i tre mobilvyer

Inventering

  1. I Sajklas plattform kan du själv genomföra inventeringen enkelt med din mobiltelefon eller beställa hela jobbet av Sajkla.
  2. Inventeringsverktyget i plattformen hjälper dig få med rätt information genom förutbestämda frågor som leder dig genom arbetet. Möblerna landar direkt i ditt möbelbibliotek med samlad översikt över antalet möbler av varje modell, deras mått, skick och placering i lokalen med mera.
  3. Nu kan du välja om du vill klassificera utvalda möbler för att se vad som går att göra med dem.
  4. Använd informationen i Möbelbiblioteket som beställarstöd vid rekonditionering. Du kan själv välja vem du vill lämna offertunderlag till och är inte bunden till Sajklas tjänster för rekonditionering.
mobelbibliotek-img.jpg

Klassificering och rekommendationer

Många gånger kan det räcka att få möbler inventerade för att uppleva kontroll men vill du omgestalta dem så är det värdefullt att tidigt sortera ut vilka möbler som går att förändra och förädla. Det sparar mycket tid och pengar om du tidigt i ett återbruksprojekt vet vilka möbler som är värda att satsa på därför erbjuder vi klassificering av möbler utifrån återbrukbarhet. Vi undersöker möbler för att lämna en klassificering på ekonomisk och miljömässig effekt vid återbruk genom att ge dem ett A, B, C med en rekommendation för varje produkt.

A = Bra att rekonditionera både ekonomiskt och miljömässigt i jämförelse med nya möbler.
B = Bra att rekonditionera men ekonomiska och miljömässiga effekten är ungefär lika.
C = Kan ej rekonditioneras, men bör användas tills det är tid för källsortering.

A och B - möbler kan ses som råvara till något nytt där till exempel en inredningsarkitekt tryggt kan använda möbeln för omgestaltning. Klassificeringen innehåller värdefulla rekommendationer där Sajkla föreslår vad som går att göra med möbeln. Här har vi sparat din tid och säkrat upp att det material du vill återbruka går att återbruka och hur det kan genomföras i nästa fas.

Boka inventering, klassificering & rekommendationer

Bli pilotkund i plattformen sajkla.se
Spara tid, pengar och miljö genom att få kontroll över befintliga möbler. Sajkla utvecklar en molnbaserad plattform med verktyg och tjänster som förenklar hela återbruksprocessen. 
Vill du veta mer?
Boka en digital demo

Kostnad inventering
om Sajkla genomför hela jobbet
750 kr/tim
Exkl moms och resor

Kostnad klassificering med rekommendationer per unik möbeltyp:
Stol/bord 200 kr
Fåtölj 300 kr
Soffa 400 kr
Exkl moms

Maila info@sajkla.se
eller Ring

Snabb rådgivning

Går det att slipa och lacka om den här ytan? Måste vi täckmåla? Kan faneret bytas ut? Hur vet vi om soffan går att klä om? Prata med en experter inom träbord, trästolar, metall och stopp. Facetime är ett bra verktyg för att vi på ett snabbt sätt kan rådgöra med dig om processer med äldre möbler. Boka tid för att rådgöra på distans genom att skicka ett Mail eller Ringa oss!

Kostnad: 400 kr/påbörjad halvtimma exkl moms